Z událostí městské policie - listopad 2019

Žádost o pomoc
Dne 1. 11. 2019 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém se oznamovatelka obrátila na strážníky s prosbou o pomoc při nastartování vozidla přes startovací kabely na ulici Náměstí. Hlídka se dostavila na místo, kde se vozidlo přes kabely podařilo nastartovat a oznamovatelka tak mohla z místa odjet.

Krádež v provozovně
Dne 5. 11. 2019 a 7. 11. 2019 přijali strážníci telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci krádeže zboží v jedné z provozoven na ulici U Tržiště. Na místě se strážníkům přistižení zákazníci ke krádeži zboží přiznali a způsobenou škodu uhradili. Po provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti majetku v obou případech projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Podnapilá osoba
Dne 7. 11. 2019 bylo přijato telefonické oznámení od operačního střediska PČR Jihlava s žádostí o součinnost na ulici K Novému nádraží, kde se má nacházet silně podnapilá osoba. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde byla osoba vyzvána k provedení dechové zkoušky, jejíž výsledek byl pozitivní. Vzhledem k tomu, že nekontrolovala své chování a ohrožovala veřejný pořádek, byla po provedení všech nezbytných úkonů přepravena do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Napadená osoba
Dne 8. 11. 2019 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém oznamovatel uvedl, že ho fyzicky napadl jeho soused kvůli zaparkovanému vozidlu. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde navodila pokojný stav, a po provedení nezbytných úkonů bylo podezření z přestupku proti občanskému soužití oznámeno správnímu orgánu.

Pohřešovaná osoba
Dne 11. 11. 2019 bylo přijato oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost při pátrání po osobě. Hlídce byl předán popis osoby a dle pokynů PČR byly prověřeny lokality v katastru VM, kde by se mohla osoba zdržovat. Ve večerních hodinách bylo pátrání hlídkou PČR odvoláno.

Znečištěná komunikace
Dne 13. 11. 2019 při preventivní činnosti na ulici Čermákova byla zjištěna znečištěná komunikace neznámou ropnou skvrnou. Strážníci na místě zjistili, že ropná látka se táhne až na ulici Třebíčskou. Na místo byl neprodleně přivolán HZS s žádostí o odbornou likvidaci ropné látky. Za pomoci MKDS byl zjištěn původce znečištění a po zadokumentování celé události bylo podezření z přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Dne 21. 11. 2019 přijala hlídka oznámení o znečištěné komunikaci na ulici Záviškova v důsledku prováděné opravy kanalizace. O situaci byl vyrozuměn odbor výstavby, který se stavbyvedoucím dohodnul úklid dané lokality.

Podvodné jednání
Dne 14. 11. 2019 přijali strážníci oznámení, ve kterém oznamovatel uvedl, že do jejich firmy přišel muž, který se vydával za zaměstnance TS Velké Meziříčí, který odchází do důchodu a prosil je, aby mu přispěli na oslavu. Další oznámení stejného typu bylo přijato z provozovny v ulici Radnická. Podezřelý muž byl zastižen v ulici Radnická, kam se dostavila i hlídka PČR, která si věc převzala k dořešení.

Sousedský spor
Dne 20. 11. 2019 přijali strážníci oznámení, ve kterém oznamovatel uvedl, že jej obtěžuje jeho soused, který na něj stále zvoní a požaduje vrácení popelnice. Hlídka se dostavila na místo, kde navodila pokojný stav a s oběma aktéry spor o vlastnictví popelnice vyjasnila.

Beseda s žáky
Dne 26. 11. 2019 navštívil strážník preventista 3. ZŠ Školní. Pro žáky z 2. až 4. ročníků si připravil besedu na téma:,,Jak se chovat a na co si dát pozor, aby chránili bezpečnost svou i bezpečnost ostatních na pozemních komunikacích." S dětmi pohovořil o povinné výbavě jízdního kola a o povinnostech chodců a cyklistů. Závěrem strážník odpověděl na otázky, které žáky zajímaly.

Nahoru