Z událostí městské policie - říjen 2019

Poškození cizího zařízení
Dne 31. 10. 2019 se na služebnu MP dostavil vedoucí provozu Vodárenská a.s., pobočka Velké Meziříčí a oznámil poškození zámku hlavního uzávěru vody před jedním z domů na ulici Nábřeží, do kterého byl zastaven přívod vody z důvodu neplacení záloh za odběr vody. Hlídka událost zadokumentovala a podezření z přestupku proti majetku oznámila příslušnému správnímu orgánu.

 

Napadl matku
Dne 25. 10. 2019 bylo na služebně MP přijato oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že ji fyzicky napadl syn a vyhrožoval jí, že ji zabije. Hlídka MP se s oznamovatelkou neprodleně dostavila na místo, kde syna vyzvala k provedení dechové zkoušky s pozitivním výsledkem. Podezřelý byl převezen do PZS Jihlava k odbornému vystřízlivění. Oznamovatelce byla přivolána ZZS Kraje Vysočina a po vyšetření lékařem byla převezena do nemocnice. Strážníci událost zadokumentovali a následně podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Pes na veřejném prostranství
Dne 22. 10. 2019 bylo přijato telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Oslavická, kterého oznamovatel odchytil. Hlídka MP se dostavila na místo, kde si psa převzala. Při provádění úkonů zda není pes opatřen známkou, čipem nebo jiným identifikačním znakem se k hlídce dostavila majitelka psa, které byl následně předán. Věc byla řešena jako porušení příslušného ustanovení vyhlášky města, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Veřejné pohoršení
Dne 22. 10. 2019 bylo přijato telefonické oznámení o podnapilých osobách na ulici Rozkoš, které se měly nevhodně chovat na veřejném prostranství. Hlídka MP se dostavila na místo a po provedení nezbytných úkonů dvě osoby z místa vykázala. Třetí osobě byla přivolána ZZS Kraje Vysočina a po provedení vyšetření lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

Krádež zboží
Dne 18. 10. 2019 bylo hlídce MP oznamováno podezření z krádeže zboží v provozovně na ulici Novosady. Přistižený zákazník se strážníkům na místě ke krádeži přiznal a přestupek proti majetku byl projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Porušily zákaz kouření
Ve dnech 16. 10. a 17. 10. 2019 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém oznamovatel hlídce MP sdělil, že jejich svěřenkyně kouřily v budově školského zařízení. Vzhledem k tomu, že dívky kouřily v místě, kde je to příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno, byl jejich přestupek projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Mladík pod vlivem alkoholu
Dne 11. 10. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o skupince osob, která na dětském hřišti na ulici Oslavická konzumuje alkoholické nápoje a kouří. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a při provádění nezbytných úkonů byla zjištěna nezletilá osoba pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že mladík nedosáhl plnoletosti, byl o situaci vyrozuměn zákonný zástupce, který si jej převzal na služebně MP. Poznatky o celé události byly předány OSPOD a podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Napadení osoby
Dne 10. 10. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení s žádostí o součinnost od OOPČR, ve věci fyzického napadení osoby v jedné z provozoven na ulici K Novému nádraží. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde oznamovatelka hlídce sdělila, že do manžela při nákupu narazil muž a ten v důsledku nárazu spadl a způsobil si zranění. ZZS Kraje Vysočina poskytla zraněnému první pomoc a následně jej převezla do nemocnice. Strážníci na místě provedli nezbytné úkony k zadokumentování události a věc předali jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví PČR k dořešení.

Zhoršené rozhledové podmínky
Dne 9. 10. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení s žádostí o prořezání vegetace, která překrývá dopravní značení ve směru od obce Vídeň a brání v rozhledových podmínkách při výjezdu z křižovatky. Strážníci situaci prověřili a vyrozuměli správce komunikace s žádostí o prořez přerostlé vegetace.

Podnapilá osoba
Dne 3. 10. 2019 bylo přijato telefonické oznámení o podnapilé osobě, která může ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Karlov. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo a po provedení nezbytných úkonů byla osoba za pomoci strážníků odvedena do nedalekého místa bydliště, kde se o ni postarala odpovědná osoba.

 

Nahoru