Z událostí městské policie - září 2019

Dopravní nehoda
Dne 28. 9. 2019 při preventivní činnosti na ulici Třebíčská byla zjištěna dopravní nehoda, při které došlo kromě poškození vozidla i k poškození sloupu veřejného osvětlení a tarasu. O události v dopravě byla vyrozuměna PČR, skupina dopravních nehod Žďár nad Sázavou, která si událost převzala k dořešení.

Strach o syna
Dne 23. 9. 2019 bylo přijato telefonické oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že hledá svého syna, který se nevrátil ze školy domů. O situaci byla informována PČR a v součinnosti byla prováděna kontrola lokalit, kde by se chlapec mohl zdržovat. Posléze bylo pátrání odvoláno s tím, že chlapec přišel v pořádku domů.

Preventivní kontroly na hřbitově
Dne 17. 9. 2019 byl hlídce MP oznámen nepořádek na starém hřbitově. Hlídka prověřila místo oznámení, zjistila pohozené PET láhve a přemístěné lavičky. Následně strážníci vyrozuměli TS Velké Meziříčí s žádostí o úklid odpadků a uvedení mobiliáře do původního stavu. Vzhledem k zjištěné situaci provádí strážníci na hřbitově častější kontroly.

Pes na veřejném prostranství
Dne 17. 9. 2019 bylo přijato oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Oslavická, kterého oznamovatel odchytl a předal hlídce na služebně MP. Byla provedena kontrola, zda není opatřen čipem nebo jiným identifikačním znakem s výsledkem negativním. Pes byl převezen do útulku pro zaběhlé psy.

Bránil ve vstupu do provozovny
Dne 13. 9. 2019 bylo hlídce telefonicky oznámeno, že před jednou z provozoven na ulici Náměstí se zdržuje osoba, která tím, že sedí na schodech, brání ostatním ve vstupu do provozovny. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo a osobu bránící ve vstupu z místa vykázala.

Porušení zákazu kouření
Dne 12. 9. 2019 přijala hlídka MP oznámení od zaměstnance školského zařízení, že jedna z jejich svěřenkyň kouří v budově zařízení. Vzhledem k tomu, že dívka kouřila v místě, kde je to příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno, byl přestupek projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Podnapilá osoba
Dne 10. 9. 2019 při preventivní činnosti na ulici Pod Strání, spatřili strážníci podnapilou osobu, kterou vyzvali k prokázání totožnosti a následně k provedení dechové zkoušky, jejíž výsledek byl pozitivní. Po provedení nezbytných úkonů bylo zajištěno převzetí podnapilého odpovědnou osobou, která zabezpečila vystřízlivění v místě trvalého pobytu.

Sousedské spory
Dne 10. 9. 2019 bylo na služebně MP přijato oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že ji ve společných prostorech bytového domu, kde bydlí, fyzicky napadla její sousedka. Po zjištění skutečného stavu věci a provedení všech úkonů, strážníci oznámili podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití příslušnému správnímu orgánu.

Závada na komunikaci
Dne 4. 9. 2019 při preventivní činnosti na ulici Jedlová byla zjištěno, že na místní komunikaci je rozsypaný štěrk. Následně strážníci zjistili původce, který na výzvu hlídky MP k uvedení komunikace do původního stavu, neprodleně zajistil úklid štěrku.

Odchyt hada
Dne 2. 9. 2019 přijali strážníci oznámení, že na nádvoří DOZY na ulici Komenského se nachází had a oznamovatelka žádá strážníky, aby hada odchytli. Po příjezdu na místo hlídka MP zjistila, že se jedná o užovku obojkovou, která byla odchycena a následně vypuštěna zpět do volné přírody.

 

Nahoru