Z událostí městské policie - srpen 2019

 

Potyčka před provozovnou
Dne 25.8.2019 přijali strážníci telefonické oznámení o potyčce osob na ulici Hornoměstská. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde potyčku ukončili a ztotožnili všechny aktéry a svědky celé události. Celá událost byla po zpracování oznámena příslušnému správnímu orgánu jako přestupek proti občanskému soužití.

Chybějící dopravní značení
Dne 24.8.2019 bylo při preventivní činnosti na ulici Nad Gymnáziem zjištěno chybějící dopravní značení na místní komunikaci. O této závadě strážníci informovali správce komunikace, který neprodleně sjednal nápravu.

Závada na zabezpečovacím zařízení
Dne 9.8.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci houkajícího alarmu na ulici Tichá. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde kontaktovala majitele domu, který hlídce uvedl, že má poruchu u zabezpečení domu a následně alarm vypnul. O zjištěných skutečnostech byla vyrozuměna PČR.

Krádeže zboží
Dne 6.8.2019 a 29.8.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o drobné krádeži v jedné z provozoven na ulici U Tržiště. Hlídka se dostavila na místo, kde se v obou případech ke krádeži zboží zákazník přiznal, a po provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.
Dne 14.8.2019 bylo přijato telefonické oznámení o krádeži zboží v provozovně na ulici U Tržiště. Hlídka se dostavila na místo a po provedení všech nezbytných skutečností byl přestupek proti majetku oznámen správnímu orgánu.
Dne 28.8.2019 bylo přijato oznámení o krádeži zboží z jedné provozovny na ulici U tržiště. Hlídka se dostavila na místo, kde se přistižený zákazník ke krádeži přiznal. Vzhledem k okolnosti, že přistižený muž měl v minulosti nemalé zkušenosti s majetkovou trestnou činností, byl s podezřením na přečin krádeže předán Policii ČR.

Usměrnění provozu na komunikaci
Dne 6.8.2019 při preventivní činnosti na ulici Sokolovská, bylo hlídkou MP zjištěno nepojízdné vozidlo, které díky závadě vytvořilo překážku v provozu na silnici II/602. Strážníci na místě usměrňovali provoz do doby, než byla závada na vozidle odstraněna.

Psi na veřejném prostranství
Dne 5.8.2019 a 27.8.2019 bylo přijato telefonické oznámení o volně pobíhajících psech na veřejném prostranství. Strážníci psy odchytili a následně kontaktovali majitele, kteří si psy převzali na služebně MP s poučením ve smyslu vyhlášky města, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce a uložením pokuty příkazem na místě.
Dne 21.8.2019 přijala hlídka telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na cyklostezce Mostiště. Hlídka MP se dostavila na místo, kde psa odchytila a provedla kontrolu, zda není opatřen čipem nebo jiným identifikačním znakem s výsledkem negativním. Pes byl následně převezen do útulku pro zaběhlé psy.

Rušení nočního klidu
Dne 4.8.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu na ulici Záviškova, 11.8.2019 na ulici K Novému nádraží a dne 31.8.2019 na ulici Novosady. Ve všech případech byly osoby, které rušily noční klid poučeny o povinnosti dodržovat dobu nočního klidu, v uvedených oblastech strážníci navodili pokojný stav a jednotlivé události byly řešeny jako narušení veřejného pořádku.

 

Nahoru