Z událostí městské policie - červen 2019

Závada na vozidle
Dne 27. 6. 2019 přijala hlídka MP oznámení o úniku paliva na vozovku v důsledku technické závady na vozidle. Strážníci na místě zjistili rozsah úniku a k vozidlu přivolali jednotku HZS, která vyteklou naftu na komunikaci zasypala sorbentem.

Mladiství pod vlivem alkoholu
Dne 22. 6. 2019 při preventivní činnosti na ulici Nábřeží byly zjištěny dvě osoby mladší 18 let, které byly pod vlivem alkoholu. Po provedení nezbytných úkonů byli mladiství předáni zákonnému zástupci. Poznatky o celé události byly předány OSPOD a podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Porušení nařízení města
Dne 20. 6. 2019 při preventivní činnosti na ulici Kostelní zjistila hlídka MP, že dochází k prodeji zboží mimo vyhrazená místa, která jsou určena příslušným ustanovením Tržního řádu pro realizaci prodeje mimo zkolaudovanou provozovnu. Kontrolou bylo zjištěno, že prodejci bylo správcem poplatku určeno místo k prodeji, tento si však svévolně přesunul stánek se zbožím na místo, kde je prodej zakázán. Podezření ze spáchání přestupku strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Rušení nočního klidu
Dne 15. 6. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu ze strany provozovatele pouťových atrakcí. Strážníci se dostavili na místo, kde vyzvali odpovědnou osobu k ukončení provozu atrakcí, čímž byl navozen pokojný stav.
Ve dnech 22. 6. 2019 a 28. 6. 2019 přijala hlídka telefonické oznámení o rušení nočního klidu na Náměstí. Na místě bylo zjištěno, že v jedné provozovně na Náměstí probíhá akce s hudební produkcí. Majitel provozovny byl vyzván k ukončení produkce a podezření z přestupku proti veřejnému pořádku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Dítě bez dozoru
Dne 13. 6. 2019 při kontrolní činnosti na ulici Hornoměstská spatřili strážníci malé dítě bez dozoru rodičů. Následně se k hlídce dostavil jeho otec, který hlídce uvedl, že dítě jim před chvílí v nestřeženém okamžiku odběhlo z dohledu a oni ho hledají. Nalezené dítě následně strážníci předali do péče zákonných zástupců.

Odchyt hada
Dne 10.6.2019 přijala hlídka oznámení, ve kterém oznamovatel uvedl, že má v garáži rodinného domu hada. Had byl strážníkem odchycen a následně vypuštěn do volné přírody.

Spuštěný alarm
Dne 7. 6. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o spuštěném alarmu u rodinného domu na ulici Nad Tratí. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde provedla vnější kontrolu objektu, při které nezjistila žádné stopy po násilném vniknutí. Hlídka vyrozuměla o zjištěných skutečnostech majitele objektu, který strážníkům sdělil, že došlo k závadě na zařízení a že zabezpečí vypnutí alarmu.

Podnapilé osoby
Dne 3. 6. 2019 bylo přijato telefonická žádost o součinnost od PČR, ve věci oznámení z jedné velkomeziříčské provozovny, že se tam zdržují dvě podnapilé osoby, které odmítají provozovnu opustit. Strážníci se neprodleně dostavili na místo a po provedení nezbytných úkonů osoby vyzvali, aby provozovnu opustily, čehož uposlechly a bez nutnosti provedení dalších opatření ze strany strážníků odešly.

Vyhrožovala sebevraždou
Dne 1. 6. 2019 přijali strážníci telefonické oznámení, že na ulici K Novému nádraží je osoba, která uvádí, že si sáhne na život. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde jí oznamovatel sdělil, že osoba už z místa odešla. Následně ji strážníci dostihli na ulici Nábřeží. Vzhledem k tomu, že osoba byla psychicky nevyrovnaná a silně rozrušená, přivolali strážníci na místo ZZS kraje Vysočina, poté lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

 

Nahoru