Z událostí městské policie - duben 2019

Napadená žena
Dne 24.4.2019 přijali strážníci telefonické oznámení, že před provozovnou na ulici U Tržiště mělo dojít k napadení ženy. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde na ni čekala oznamovatelka, která strážníkům uvedla, že byla před provozovnou fyzicky napadena. Následně byla na místo přivolána ZZS kraje Vysočina, aby napadenou ženu ošetřila. Po provedení všech nezbytných úkonů byla událost oznámena jako podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití příslušnému správnímu orgánu.

Odlomená větev
Dne 23.4.2019 bylo přijato telefonické oznámení, že v koruně stromu nad komunikací ulice Vrchovecká je odlomená suchá větev a že hrozí pádem na komunikaci. Hlídka MP se dostavila na místo a o celé situaci vyrozuměla správce komunikace s výzvou k odstranění závady.

Mladiství pod vlivem alkoholu
Dne 21.4.2019 večer uvědomil hlídku MP zákonný zástupce mladistvých, že při návratu jeho synů domů zjistil, že někde venku nejspíš požili alkohol. U mladistvých byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Celá událost byla zpracována a následně podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Opatření v dopravě
Dne 18.4.2019 prováděla hlídka MP kontrolu dodržování zákazu vjezdu tranzitujících nákladních vozidel s hmotností převyšující 12 tun na ulici Karlov, jejichž řidiči začali sjíždět z dálnice z důvodu dopravních komplikací na D 1 ve směru od Brna. Řidičům těchto vozidel strážníci zamezili vjezd do města a navedli je zpět na dálnici.
V souvislosti s vytvářením kolon vozidel na silnici II/602, vznikaly další dopravní komplikace ve městě a docházelo k porušování místní úpravy provozu např. na ulici Bezděkov. K řešení této situace byla o součinnost požádána PČR.
V 13.20 hod. pak přijali strážníci žádost o pomoc od řidiče, kterému vypovědělo vozidlo službu v koloně na ulici Karlov. Následně bylo nepojízdné vozidlo odtaženo mimo komunikaci.

Podnapilý muž
Dne 9.4.2019 před půlnocí byl hlídkou MP na základě telefonického oznámení nalezen na ulici Hornoměstská nedaleko provozovny Billa muž, který seděl na komunikaci. Muž jevil známky požití alkoholu, komunikoval, ale měl problémy s chůzí a orientací, byl v rámci preventivního opatření přepraven do místa pobytu k vystřízlivění.

Následek silného větru
Dne 4.4.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ulici Bezděkov následkem silného větru se odlomila silná větev, která hrozí pádem na zem. Na místě strážníci zjistili, že odlomených větví, které uvázly v korunách stromů kolem zdi židovského hřbitova, je víc a že jejich uvolnění a pád ohrožuje chodce a projíždějící vozidla. Následně bylo rozhodnuto o dočasném uzavření místní komunikace z důvodu ohrožení života, zdraví a majetku. Následující den byly větve ohrožující bezpečnost z korun stromů velkomeziříčskou jednotkou HZS odstraněny a provoz na komunikaci byl obnoven.

Nabízeli zboží před provozovnou
Dne 1.4.2019 přijali strážníci telefonické oznámení, že před provozovnou na ulici U Tržiště dochází k nabízení zboží mimo provozovnu, obdobné oznámení bylo přijato dne 9.4.2019, kdy k nabízení zboží mělo dojít před provozovnou na ulici K Novému Nádraží. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde osoby, které svým jednáním měly porušit tržní řád, nebyly strážníky zjištěny. Následně byly provedeny preventivní kontroly se zaměřením na porušení nařízení obce i u dalších provozoven.

 

Nahoru