Z událostí městské policie - listopad 2018

Narušili veřejný pořádek
Dne 23.11.2018 v noci řešila hlídka MP rušení nočního klidu a znečištění veřejného prostranství, kterého se dopouštěly tři osoby na ulici Vrchovecká. S jedním z aktérů povyku byl přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen uložením pokuty příkazem na místě. Další dvě osoby odmítli své protiprávní jednání vyřešit na místě, proto strážníci následně podezření z přestupku proti veřejnému pořádku oznámili příslušnému správnímu orgánu.


Lešení bez povolení
Dne 20.11.2018 dopoledne prověřovala hlídka MP skutečný stav věci ke stavbě lešení na chodníku v zástavbě rodinných domů. Strážníci posléze zjistili, že majitel domu nemá vyřízeno povolení k této činnosti na veřejném prostranství města, tudíž byl vyzván k nápravě zjištěného stavu. Následně hlídka o těchto skutečnostech vyrozuměla majetkoprávní oddělení městského úřadu.

Podomní prodej
Dne 12.11.2018 v 11.40 hod. přijali strážníci oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost , ve věci nedovoleného nabízení služeb na ulici Čermákova. Stejné oznámení od občana přijali strážníci v 14.30 hod., kdy k porušení nařízení města mělo docházet na ulici Bezděkov.
V obou případech se jednalo o nabízení výhodného tarifu odběru energie, bez předchozí objednávky ze strany zákazníka, čímž bylo porušeno příslušné ustanovení nařízení města, kterým se zakazuje podomní prodej na celém území města Velkého Meziříčí. Podezření z přestupku následně strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Porucha na vozidle
Dne 9.11.2018 v 12.00 hod. přijala hlídka MP oznámení od PČR s žádostí o součinnost ve věci překážky silničního provozu, způsobené odstaveným nákladním vozidlem na ulici K Novému nádraží. Na místě hlídka zjistila, že na vozidle došlo k závadě, kterou řidič nebyl schopen odstranit a vozidlo muselo být odtaženo. Vzhledem k tomu, že došlo k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu usměrňovali na místě strážníci provoz.

Volně pobíhající psi
Dne 8.11.2018 v 12.15 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o volném pohybu psa na veřejném prostranství na ulici Pod Lesem. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa od oznamovatele převzala.
Dne 9.11.2018 v 12.00 hod. přijala hlídka oznámení o volném pohybu psa bez majitele na ulici Zahradní. Vzhledem k tomu, že v obou případech nebyli psi opatřeni evidenční známkou, čipem, ani jiným identifikačním znakem, byli umístěni do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká.

Sražená srna
Dne 7.11.2018 v 16.10 hod. přijali strážníci telefonické oznámení, ve kterém oznamovatel hlídce MP sdělil, že na komunikaci II/360, v místě obchvatu města na Třebíč, srazil srnu, která leží uprostřed komunikace. Hlídka prostřednictvím odboru životního prostředí městského úřadu přivolala hospodáře příslušného mysliveckého sdružení, který se postaral o odklizení sražené srny. Strážníci po dobu než byla odstraněna překážka, usměrňovali provoz vozidel.

Pokousání psem
Dne 5.11.2018 v 12.05 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o události, při které došlo ke zranění ženy v důsledku pokousání psem na ulici K Novému nádraží. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde ji oznamovatelka sdělila, že ji pokousal pes, který byl přivázán u nákupních košíků, přičemž její zranění si vyžádalo lékařské ošetření. Na místě se nacházela i majitelka psa, která byla hlídkou poučena o nutnosti neprodleného vyšetření psa veterinárním lékařem a o dalším zákonném postupu. Majitelka psa zanedbala povinnost stanovenou OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a zároveň je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití, což strážníci po zpracování oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Nahoru