Z událostí městské policie - říjen 2018

Krádeže
Dne 26.10.2018 v 10.20 hod. přijala hlídka telefonické oznámení z provozovny na ulici U Tržiště, že v jejich obchodě došlo ke krádeži zboží. Strážníci na místě zjistili, že krádeže se dopustil cizinec, který odcizil zboží v hodnotě 800,-Kč.
Téhož dne se na služebnu MP dostavila žena, která hlídce uvedla, že jí byla odcizena peněženka z kabelky, kterou měla odloženou v provozovně na ulici Poříčí. Po provedení všech nezbytných úkonů strážníci podezření z přestupku proti majetku v obou případech oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Poškození skleněné výplně
Dne 24.10.2018 při kontrolní činnosti zjistila hlídka MP poškozenou skleněnou výplň autobusové zastávky na ulici Hornoměstská. Strážníci danou věc zadokumentovali a po zjištění, že předběžná výše škody bude vyšší než 5 tis. Kč, byla věc s podezřením na spáchání přečinu poškození cizí věci předána Policii ČR.

Pátrání po osobách na útěku
Dne 12.10.2018 v 14.00 hod. byla hlídka MP telefonicky žádána OO Policie ČR Velké Meziříčí o poskytnutí součinnosti při pátrání po dvou dívkách, které utekly z Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. Strážníci postupně provedli kontrolu jednotlivých oblastí města, kde by se mohly hledané osoby zdržovat. V 14.20 hod. tyto dívky hlídka nalezla a následně převezla do výchovného zařízení, kde byly předány odpovědné osobě.

Hrubé jednání
Dne 8.10.2018 v 12.45 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení ve věci fyzického napadení osoby v místní části Velkého Meziříčí. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde ji oznamovatelka sdělila, že měla mít spor s druhou osobou a že slovní potyčka přerostla ve fyzické napadení. Strážníci na místě po zjištění, že nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku, provedli úkony k navození pokojného stavu a k zadokumentování události. Podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití pak oznámili příslušnému správnímu orgánu.


Nález pánské tašky

Dne 8.10.2018 v 16.00 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o nálezu pánské tašky na ulici Třebíčská. Hlídka se dostavila na místo, kde od oznamovatele převzala nález, který dočasně uložila na služebnu MP a který byl následně předán na oddělení ztrát a nálezů městského úřadu.

Napadení personálu
Dne 7.10.2018 v 02.00 hod. přijala hlídka telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci napadení personálu v provozovně na ulici Radnická. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde provedli nezbytné prvotní úkony a následně pátrali po pachateli, který byl pak v součinnosti s hlídkou OOPČR dopaden. Věc si k šetření převzalo Obvodní oddělení Policie ČR Velké Meziříčí.

Spuštěný alarm
Dne 3.10.2018 v 00.05 hod. přijali strážníci telefonickou žádost od zaměstnance jedné z firem na ulici K Novému nádraží ve věci prověrky spuštěného alarmu zabezpečovacího zařízení v jejich budově. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde provedla vnější kontrolu objektu, kde zjistila, že dveře do budovy byly zamčené a nebyly vidět žádné známky po násilném vniknuti. O zjištěných skutečnostech byl vyrozuměn oznamovatel.

Poškození zařízení
Dne 1.10.2018 v 17.00 hod. přijala hlídka telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci poškození zařízení před provozovnou na ulici Třebíčská. Strážníci se dostavili na místo, kde zjistili poškození slunečníků, které byly součástí zařízení provozovny. Událost strážníci zadokumentovali a po provedených úkonech ke zjištění skutečného stavu věci následně jako přestupek proti majetku oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Nahoru