Z událostí městské policie - únor 2018

Poškození svodidel
Dne 28.2.2018 v 08.15 hod. při preventivní činnosti na ulici Třebíčská bylo zjištěno poškození svodidel způsobené dopravní nehodou. Hlídka MP po zadokumentování události, při které došlo ke škodě na majetku města, na místo přivolala skupinu DN Policie ČR, Žďár nad Sázavou, která si celou událost v dopravě převzala k dořešení.

Znečistil veřejné prostranství
Dne 27.2.2018 v 16.35 hod. přijala hlídka telefonické oznámení, že na ulici Hornoměstská v podloubí má docházet k znečistění veřejného prostranství dvěma muži. Hlídka MP na místě zjistila, že znečištění se dopustil 36 letý muž z Velkého Meziříčí, který zde rozbil skleněnou láhev a vysypal nedopalky z odpadkového koše. Následně byl muž vyzván k úklidu odpadků a poté mu byla udělena pokuta příkazem na místě za přestupek proti veřejnému pořádku.

Sražený srnec
Dne 26.2.2018 v 15.30 hod. přijali strážníci telefonické oznámení o sraženém srnci na silnici II/360 na obchvatu města směrem na Třebíč. Hlídka MP se dostavila na místo a o zjištěných skutečnostech pak informovala odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, který následně vyzval hospodáře příslušné honitby k odklizení uhynulého srnce.

Podnapilá osoba
Dne 21.2.2018 v 08.40 hod. byl na ulici Novosady zachycen pomocí MKDS muž, který znečistil veřejné prostranství, obtěžoval ostatní chodce a vstupoval do vozovky před projíždějící motorová vozidla, která musela náhle zastavovat. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde byl muž vyzván k prokázání totožnosti a následně k provedení dechové zkoušky, při které mu bylo naměřeno 2,75 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že nekontroloval své chování a ohrožoval veřejný pořádek, byl po provedení všech úkonů přepraven do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Přečin krádeže
Dne 13.2.2018 v 16.25 hod. přijala hlídka telefonické oznámení o krádeži zboží v provozovně DM Drogerie na ul. U Tržiště ve Velkém Meziříčí. Na místě bylo strážníkům sděleno, že ke krádeži zboží mělo dojít asi před hodinou a že muž, který se krádeže dopustil, byl zachycen kamerovým systémem. Z kamerového záznamu pak strážníci zjistili osobu pachatele krádeže a vzhledem k tomu, že vzniklá škoda přesáhla částku 5000,- Kč, byla celá věc předána Policii ČR s podezřením na spáchání přečinu krádeže.

Potyčka osob
Dne 9.2.2018 v 21.20 hod. při kontrolní činnosti na ulici Hornoměstská před provozovnou Sedmička spatřila hlídka MP potyčku dvou osob, kdy jedna z osob nejdříve verbálně a následně i fyzicky napadla druhou osobu. Strážníci nejprve navodili pokojný stav na veřejném prostranství, ke zranění osob a škodě na majetku nedošlo, tudíž po provedení všech úkonů strážníci oznámili podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití příslušnému správnímu orgánu.

Krádež v provozovně
Dne 5.2.2018 v 09.30 hod. přijali strážníci oznámení o krádeži zboží, ke které došlo v prodejně potravin COOP Kotvička na ulici Novosady. Na místě se strážníkům ke krádeži přiznala starší žena z Velkého Meziříčí, která odcizila čokoládu a oříšky. Zboží bylo vráceno na prodejnu a po provedení nezbytných úkonů byl tento přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Mladistvý pil alkohol
Dne 2.2.2018 v 03.40 hod. při preventivní činnosti na ulici Ostrůvek spatřila hlídka MP na mostě spícího mladíka, kterého vzbudila. Z jeho dechu byl cítit alkohol, nebyl schopen samostatné chůze a měl pozvracený a pomočený oděv. U mladistvého byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Mladistvý strážníkům uvedl, že alkoholické nápoje mu prodala obsluha na diskotéce. Vzhledem k tomu, že mladík nedosáhl plnoletosti, byl převezen do místa trvalého bydliště, kde si jej převzal zákonný zástupce. Poznatky o mladistvém, který požil alkoholické nápoje, byly předány OSPOD a podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo následně oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Muž ležel na zastávce
Dne 1.2.2018 v 15.10 hod. přijali strážníci telefonické oznámení o ležícím muži na autobusovém nádraží. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde na zastávce nalezla ležícího muže, který velmi špatně komunikoval a nebyl schopen pohybu ani se podrobit dechové zkoušce. Strážníci u muže zkontrolovali životní funkce a přivolali ZZS kraje Vysočina, po jejím příjezdu na místo lékař rozhodl o převozu muže do nemocnice v Novém Městě na Moravě.

 

Nahoru