Z událostí městské policie - leden 2018

Poškození dopravního značení
Dne 31.1.2018 bylo hlídkou MP zjištěno poškození dopravní značky na ulici Arch. Neumana, které bylo způsobeno dopravní nehodou v nočních hodinách. Strážníci následně pomocí záznamu z MKDS dohledali řidiče, který s vozidlem nehodu způsobil a přivolali skupinu dopravních nehod Policie ČR, Žďár nad Sázavou, která si tuto události převzala i se zjištěnými poznatky k dořešení.

Nález injekčních stříkaček
Dne 31.1.2018 v 08.40 hod. byl hlídce MP oznámen nález použitých injekčních stříkaček. Strážníci se dostavili na oznamované místo, kde tento nebezpečný materiál vyzvedli a uložili do speciálního boxu, odkud byl pak předán k odborné likvidaci.

Rušení nočního klidu
Dne 28.1.2018 v 05:00 hod. přijali strážníci oznámení o rušení nočního klidu v bytovém domě na ulici Krškova. Hlídka se dostavila na místo, kde byl již navozen pokojný stav, ale i přesto nájemníky bytu poučila o dodržování doby nočního klidu.

Krádež peněženky
Dne 20.1.2018 v 04.00 hod. přijala hlídka MP žádost o součinnost od operačního střediska PČR Jihlava, ve věci nahlášené krádeže peněženky v provozovně Sedmička. Hlídka na místě od oznamovatele zjistila, že peněženku měl v zadní kapse kalhot a v nestřeženém okamžiku mu ji měla odcizit neznámá osoba. Dále uvedl, že prohledal jak provozovnu, tak okolí provozovny s negativním výsledkem. Hlídka telefonicky informovala o zjištěných poznatcích obvodní oddělení PČR, které si s podezřením na přečin krádeže věc převzalo.

Poškození sloupu veřejného osvětlení
Dne 18.1.2018 na ulici K Novému nádraží zjistila hlídka MP během kontrolní činnosti poškozený sloup veřejného osvětlení v důsledku dopravní nehody. Věc byla oznámena Policii ČR, DN Žďár nad Sázavou, která si celou událost převzala. Dále byly o poškození sloupu vyrozuměny TS Velké Meziříčí.

Závady ve sjízdnosti
Dne 16.1.2018 kontrolní činností Městské policie byly zjišťovány neschůdné a nesjízdné komunikace v důsledku silného sněžení a tyto informace byly dále předávány subjektům zajišťujícím zimní údržbu a to SÚS Velké Meziříčí a TS Velké Meziříčí .
Dne 17.1.2018 v 01.45 hod. při kontrolní činnosti na Náměstí zjistila hlídka uvízlý kamion. Řidič maďarské národnosti hlídce MP sdělil, že chtěl jet směrem na Křižanov a špatně odbočil a nemůže pokračovat dál v jízdě v důsledku zledovatělé komunikace. Strážníci přivolali zimní údržbu TS, která komunikaci posypala. Dopravní přestupek řidiče kamionu strážníci vyřešili uložením pokuty příkazem na místě.
Od 06:50 hod. do 08:30 hod. prováděla hlídka MP usměrňování provozu na ulici Třebíčská, kde uvízl kamion na kluzké komunikaci. Na místo byla přivolána SÚS Velké Meziříčí, aby komunikaci posypala. Za porušení zákazu vjezdu byla řidiči udělena pokuta příkazem na místě.

Chovala se hrubě
Dne 15.1.2018 v 22.30 hod. bylo telefonicky oznámeno hrubé jednání, kterého se měla dopouštět dcera vůči své matce. Hlídka MP neprodleně vyjela na místo, kde jí starší paní sdělila, že její dcera, která s ní bydlí v jednom bytě, je opilá a verbálně ji napadá. Dále si stěžovala, že se necítí dobře, proto byla přivolána ZZS kraje Vysočina, která ženu vyšetřila. Na místě strážníci navodili pokojný stav a událost strážníci oznámili příslušnému správnímu jako přestupek proti občanskému soužití.

Potyčka osob
Dne 13.1.2018 v 04.10 hod. si hlídka MP při kontrolní činnosti na ulici Pod Hradbami všimla potyčky dvou mladíků. Strážníci na místě potyčku ukončili, ztotožnili oba aktéry a svědky celé události. Vzhledem k tomu že napadený mladík byl zraněn, přivolala hlídka ZZS Kraje Vysočina, která po příjezdu na místo jeho zranění ošetřila. Celá událost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu jako přestupek proti občanskému soužití.

Usměrňování dopravy
Dne 3.1.2018 v 17.00 hod. přijala hlídka MP žádost OO PČR Velké Meziříčí o poskytnutí součinnosti při usměrňování dopravy v důsledku dopravní nehody, která se stala na ulici Novosady. Vzhledem k tomu, že v tomto místě byla silnice II/602 zcela neprůjezdná, odkláněli strážníci dopravu na přilehlé komunikace až do doby ukončení šetření a odstranění následků nehody.

Kůň utekl z ohrady
Dne 3.1.2018 v 15.55 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že po ulici Hornoměstská běží kůň bez jezdce. Strážníkům se podařilo koně odchytit na ulici Jihlavská, kam se následně dostavila majitelka, která si koně na místě odchytu převzala. Během jeho útěku z ohrady na komunikaci nedošlo ke zranění osob ani škodě na majetku.

Nahoru