Omezení parkování a následné uzavření náměstí z důvodů konání poutě

pouť Kašpar

Ve středu 13.6.2018 od 23.00 hod. bude na Náměstí ve Velkém Meziříčí vyhrazen celý prostor parkoviště (zadlážděná část) pro pouťové atrakce. Atrakce pak budou v tomto vyhrazeném prostoru od půlnoci postupně rozmístěny. Tímto bude v následujících dnech znemožněno parkování motorových vozidel na Náměstí, jehož průjezdnost však nebude dotčena až do neděle 17.6.2018, kdy od 06.00 hod. z důvodu konání velkomeziříčské poutě a řemeslného trhu dojde k úplné uzavírce vjezdu na Náměstí.

Nahoru
Caught at shutdown