Most mezi Olším a Netínem bude na čtyři měsíce uzavřen

MostekOd pondělí 5. června až do 10. října bude silnice č. III/35433-2 v Olší nad Oslavou v místě mostu uzavřena v rámci jeho opravy. Uzavírku dlouhou 65 m bude nutno objíždět po nařízené objížďce dlouhé 15 km.

 

Objížďka je vedená po místní komunikaci přes obce Závist, Lavičky, Stránecká Zhoř, Měřín a Netín. Uzavírka bude označena dopravním značením a zařízením i orientačními tabulemi. Celou situaci si můžete prohlédnout na přiložené mapě a situační fotografii.

Vjezd vozidel a vstup osob na uzavřenou komunikaci bude možný pouze na povolení stavby v případě, že to stav na staveništi vzhledem k bezpečnosti a technologii prací bude umožňovat. Přístup osob k sousedním nemovitostem dotčeným uzavírkou bude umožněn.
K uzavírce dochází na základě rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Velké Meziříčí.

Náhradní autobusová doprava

do 30. 6. platí stávající stav v rámci 1. etapy uzavírky silnice II/354 v úseku Zahradiště – Záseka.
Jediná změna platí již této neděle 4. 6. Budou zrušeny nedělní spoje 841204/101 a 102 jedoucí v úseku Netín-Vídeň a nedělní spoje 841204/109 a 114 pojedou pouze v úseku Velké Meziříčí – Vídeň (viz přiložené porovnání výlukových jízdních řádů). Výlukový jízdní řád je sice schválen až do 31. 7. (předpokládaný konec I. etapy uzavírky silnice II/354, ale dopravní řešení autobusové dopravy od 1. července bude záviset na tom jestli budou realizovány další plánované uzavírky. Vzhledem k souběhu uzavírek se bohužel jízdní řády s vysokou pravděpodobností budou v průběhu léta částečně měnit každý měsíc.

Jan Uher

PorovnaniJR - 2023-05-30T122525 - 1PorovnaniJR - 2023-05-30T122525 - 2Uzavírka v Olší - mapa

Nahoru
Caught at shutdown