Změny v autobusové dopravě přinese oprava silnice v úseku Záseka – Zahradiště

ilustrační bus_01-foto.Jan_UherJak jsme již psali před několika dny, začnou opravy silnice v úseku Záseka – Zahradiště. Objízdné trasy přinesou změny i v autobusové dopravě. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti zajistil následující změny v jízdních řádech:

 1. etapa od 1. 4. 2023 do 31. 7. 2023

Objízdná trasa: Velké Meziříčí – sil. II/602 – Měřín – sil. II/348 – Černá – sil. III/34826 – Pavlov a dále v původní trase (obousměrně) (bez obsluhy Olší nad Oslavou, Netína, Záseky a Zadního Zhořce).

V 1. etapě budou zhotovitelem zajišťovány (prostřednictvím AD Šiman) svozy cestujících ze Zadního Zhořce, Záseky a Netína do Měřína na spoj 841204/7 do školy do Radostína n. O (začátek školy v 7:10) a zpět bude zajištěn odvoz dětí z Měřína ze spojů 841204/18 a 28 do Netína, Záseky a Zadního Zhořce. Dále bude zhotovitelem zajištěn ranní svoz cestujících z Olší n. O. do Velkého Meziříčí jako náhrada za spoj 840204/6. Odpoledne se cestující dostanou z Velkého Meziříčí do Olší n. O. spoji 841204/27 a 37 – odpolední svoz tedy nebude zajištěn.

Objízdná trasa pro spoj 840204/2 bude vedena ze zastávky Pavlov I – sil. III/34826 – Černá – II/348 – Měřín – II/602 – III/0026 – Lavičky – MK Závist-Olší nad Oslavou – Olší nad Oslavou – III/35433 – dále v původní trase.

Obousměrná objízdná trasa pro spoje 841204/4 a 5 bude vedena ze zastávky Velké Meziříčí, Mostiště-nemocnice – sil. III/35437 – sil. III/35433 – Olší nad Oslavou – obsloužit zastávku Velké Meziříčí, Olší n. Osl.

Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude dále obsloužena spoji 841204/26, 27, 36 a 37, které budou provozovány v rámci výlukového jízdního řádu i v období letních prázdnin.

V případě, že v průběhu 1. etapy začne i uzavírka na sil. III/35433 z důvodu opravy mostu – poté již nebudou zajišťovány víkendové spoje 841204/101, 102, 109, 114.

V případě souběhu s uzavírkou silnice II/354 v úseku Netín-sil. II/602 (pravděpodobný termín od 1. 7. do 31. 8. 2023) zhotovitel zajistí (prostřednictvím AD Šiman) svoz cestujících z Netína a Blízkova do Měřína, a to v období od 1. do 31. 7. 2023 maximálně v rozsahu 3x denně v obou směrech.

Dočasné přemístění zastávek v 1. etapě
Uzavírka si v 1. etapě nevyžádá dočasné přemístění zastávek.

Zastávky Netín, Záseka, Zadní Zhořec, Radostín n. Osl.-rozc. Zadní Zhořec a Radostín n. Osl., Zahradiště nebudou, po dobu trvání uzavírky, obsluhovány linkami 840204 a 8410204.

Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl., rybníky bude obsluhována spoji 841204/101,102,109,114, a to pouze do začátku uzavírky silnice III/35433.

Zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude obsloužena vybranými spoji linek 840204 a 841204.

Zastávka Netín nebude obsluhována linkami 840204 a 841204.

2. etapa od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023

Objízdná trasa: z Netína po sil. II/354 – Záseka – sil. II/35432 – Zadní Zhořec – MK Zadní Zhořec – sil. II/354 úsek pro autobusy průjezdný.

V případě předpokládaného souběhu s dalšími uzavírkami bude dopravní řešení upraveno v rámci rozhodnutí o těchto uzavírkách.

Vozidlům VLOD bude, po dobu trvání 2. etapy, umožněn průjezd křižovatkou MK a sil. II/354.

Dočasné přemístění zastávek v 2. etapě
Při souběhu s uzavírkou silnice III/35433 nebude obsluhována zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl., rybníky a zastávka Velké Meziříčí, Olší n. Osl. bude obsloužena vybranými spoji linek 840204 a 841204.

Objížďkové trasy i s novými jízdními řády jsou k dispozici v příloze.

Jan Uher

Nahoru