Cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě získalo i Velké Meziříčí

IMG 5952

Zástupci obcí a regionů převzali v Hradci Králové významné ocenění za svoje aktivity. Během 10. Národní konference kvality ve veřejné správě byly v rámci slavnostního večera v Kongresovém centru Aldis předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013.

Členové Národní sítě Zdravých měst ČR uspěli ve všech kategoriích. Získali ocenění za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších metod kvality ve veřejné správě.

Ceny Ministerstva vnitra jsou každoročně udělovány místním samosprávám za úspěšné postupy v oblasti kvality veřejné správy.

Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013, tzv. bronzový stupeň převzali z rukou náměstkyně ministra vnitra ČR Mgr. Moniky Pálkové a náměstka primátora Hradce Králové PaeDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. místostarosta města Velké Meziříčí Josef Komínek a vedoucí odboru správního Bc. Ing. Josef Švec.

Místostarosta města Josef Komínek si váží získaného ocenění a děkuje touto cestou tajemníkovi úřadu Ing. Marku Švaříčkovi a všem úřadníkům města za kvalitní práci.

                                                                                                                     Josef Komínek

                                                                                                                místostarosta města

IMG 5960