Otužilci připomenuli Den vody chladnou koupelí

Otužilci Amerika_18V sobotu 25. března se u rybníčku pod Hotelem Amerika sešli otužilci, aby svou koupelí podpořili mezinárodní Den vody. Na „ledové muže a ženy" se přišla podívat také veřejnost, která odvážlivce povzbuzovala i odměňovala potleskem. Garantem celé akce byl Klub ledních medvědů Třebíč, který na akci pozval své otužilé přátele z okolí. Přišli i Tulení z Rudíkova a samozřejmě domácí. Do vody se zanořilo na 30 plavců a plavkyň.

Mezi plavci se nenápadně pohyboval i zelený mužík v klobouku se stužkami, čímž vzbuzoval respekt před neznámou vodou a mnoho koupáčů se proto vybavilo oranžovými bezpečnostními plováky. Tyto bójky jsou stále větším šlágrem zimního plavání a je to jen dobře. Zcela zásadním způsobem zvyšují bezpečnost nejen ve studené vodě, ale třeba i dálkovém plavání.

Otužilci jsou milovníci nejen studené, ale především čisté vody. A protože se do vody noří po celý rok a ke štěstí jim stačí i malá tůňka, dobře vidí, jak se kvalita i množství vody během roku mění. Proto každý rok pořádají brigády na čištění břehů „svých" koupališť a ústy šéfa Klubu ledních medvědů Zdeňka Mikoláše apelují na všechny: „Važme si vody, buďme šťastní, že jí zatím máme tolik, neznečišťujme ji a neplýtvejme jí. Není to samozřejmost, je to naše velké štěstí a dar přírody!"

Poděkování za zdárný průběh akce patří provozovatelům Hotelu Amerika, kteří se o rybníček vzorně starají a akci na svém pozemku nejen povolili, ale i podpořili. Otužilcům nezištně poskytli příjemné zázemí, ohniště i dřevo a veřejnosti nabídli možnost zakoupení horkých nápojů.

Jan Uher

logo zdrave_mesto_RGB

Nahoru
Caught at shutdown