Veřejné fórum odhalilo nejpalčivější témata města

16aMěsto Velké Meziříčí v rámci projektů Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na pondělí 30. května veřejné fórum Velké Meziříčí vašima očima, které je občanům známé také jako Desatero problémů („10P"). Bezmála 50 aktivních účastníků společně rozvířilo diskusi a vytipovalo hned několik zajímavých témat.

Setkání zahájila moderátorka fóra Marta Vencovská, která následně předala slovo starostovi města Alexandrosovi Kaminarasovi. Ten odprezentoval všechny pojímané oblasti života přímo ve vztahu k Velkému Meziříčí. Následovala práce v předem rozdělených skupinách, kdy jednotlivé týmy zaměřené na konkrétní okruhy rozvoje nakonec vytipovaly dva stěžejní problémy, které všem představily a následně o nich bylo možné hlasovat. Výstup z akce v brzké době ověří veřejná anketa.

Desatero problémů je forma setkání umožňující sestavení žebříčku nejpalčivějších problémů udržitelného rozvoje, kdy místní občané přicházejí diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení s představiteli samosprávy, zástupci škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě.

Součástí fóra je také služba Pocitová mapa, v jejímž rámci se občané mohou vyjádřit k místu, kde žijí, pracují či tráví volný čas. Mapu sestávající z šesti předem nadefinovaných otázek je možné vyplnit do konce června. Neváhejte a zapojte se do hlasování i vy.

Lucie Málková

Nahoru
Caught at shutdown