Vyplňte dotazník spokojenosti

checklist-g160b78718 1920Vážení občané,

dostává se k Vám dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit spokojenost obyvatel města s dostupností a kvalitou služeb, a kvalitou životního prostředí, ve kterém žijí. Hodnocení probíhá pomocí tzv. evropských indikátorů. Ty lze potom vzájemně porovnávat i s jinými městy. Velice nám záleží na Vašich názorech, které budou zohledněny při rozhodování o dalším rozvoji města.

Dotazník je publikován v městské aplikaci Hlášenírozhlasu.cz. Formulář je rovněž publikován v květnovém čísle Velkomeziříčska na stranách 11 a 12. Vyplněný formulář vystřihněte a vhoďte, prosím, do připravených sběrných boxů umístěných v budovách Městského úřadu Velkého Meziříčí: 1) Náměstí 29/1, vestibul radnice 2) Náměstí 14/16, budova bývalé spořitelny, 1. patro (v místě vydávání občanských průkazů) a 2. patro (v místě vydávání řidičských průkazů). Na těchto sběrných místech lze také vyzvednout čisté formuláře. Šetření bude probíhat rovněž formou dotazování osobami k tomu proškolenými a vybavenými kartičkou s pověřením k této činnosti.

Dotazníkové šetření bude probíhat od středy 5. května 2022 do středy 15. června 2022.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta města Velké Meziříčí

Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím" zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je anonymní.

Nahoru