Víte, jak dlouho se v přírodě rozkládá odpad

Úvod P1490683Akce Čistá Vysočina vzbudila zájem jednotlivců, firem i Městského úřadu Velké Meziříčí, který se každoročně do úklidu zapojuje. Dobrovolníci z městského úřadu se ujali sbírání odpadků podél protipovodňové zdi a řeky Balinky. Osvětovou akci podpořil starosta města Alexandros Kaminaras, koordinátorky ze Zdravého města Velké Meziříčí a pracovníci z odboru životního prostředí, správního odboru, odboru obecního živnostenského úřadu a odboru dopravy a silničního hospodářství.

Několik sesbíraných pytlů obsahovalo zejména obaly od potravin, plastové a skleněné láhve, plechovky a nedopalky od cigaret. „Plastové láhve se v přírodě rozkládají i 450 let, igelitový pytlík 25 let a sklo či polystyrén dokonce více než deset tisíc let. Děkuji všem, kteří se Čisté Vysočiny pravidelně i nepravidelně účastní, ale zejména děkuji těm, kteří vědí, že odpady do volné přírody nepatří," uvádí Zdislava Fialková, odborný referent na úseku odpadového hospodářství.

Zuzana Najtová

Nahoru