Do 17. ledna lze žádat o finanční podporu z grantu Zdravého města

zdrave mestoZastupitelstvo města schválilo na svém zářijovém zasedání výzvu k předkládání projektů na rok 2022. Uzávěrka termínu doručení žádostí je 17. ledna 2022.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) v tématech, které naleznete ve Výzvě k předkládání projektů. Maximální výše podpory je 9 000 korun. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt. Žádost včetně požadovaných příloh se nově podává prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana. O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat zastupitelstvo města na únorovém zasedání.

Kdo může být žadatelem a jaké termíny je třeba dodržet? Odpovědi najdete v přílohách.

Zuzana Najtová

pdfVýzva_k_předkládání_projektů_-_GP_Zdravé_město_2022

docŽádost_-_GP_Zdravé_město_2022

docČestné_prohlášení_-_GP_Zdravé_město_2022

docZávěrečná_zpráva_GP_-_Zdravé_město_2022

pdfManuál_pro_registraci_do_Portálu_občana_města_Velké_Meziříčí

pdfManuál pro podání žádosti přes Dotační portál města

Nahoru