Ekologická stopa města je nejnižší za posledních deset let

P1410796Ekologická stopa města je hlavním indikátorem pro posuzování udržitelnosti územního rozvoje, měří vlivy konkrétních opatření, ukazuje, jak se město vyvíjí. To je jen malý výčet pozitiv, která studie zaměřená na životní prostředí a udržitelný rozvoj přináší. Takovou studii pro město zpracoval odborník RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. Vzhledem k současné situaci prezentoval své výsledky na dálku, avšak díky moderním technologiím byl schopen odpovídat i na otázky publika v diskuzi. Po jeho prezentaci vystoupili také Mgr. Filip Lysák a Ing. Jan Oulehla.

Mezi diváky usedl i starosta města Alexandros Kaminaras, jemuž nejsou faktory ovlivňující životní prostředí lhostejné. Výsledky studie pana Třebického naleznete pod tímto odkazem a jeho konkrétní návrhy opatření vedoucích ke snížení ekologické stopy města, které jsou v souladu s postupem města v rámci Místní Agendy 21, zní následovně:

  • Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie ve městě (FV panely, solární panely, biomasa, energie z vody).
  • Podpora energeticky úsporných opatření jak v rámci aktivit samosprávy (správy majetku města), tak v dalších sektorech (domácnosti, podniky).
  • Při nové výstavbě a renovacích budov preferovat zvyšování energetické účinnosti směrem k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu.
  • Snížení spotřeby zboží a služeb (jak ve veřejném, sektoru, tak v domácnostech a firmách), preference certifikovaných ekologicky šetrných výrobků a služeb.
  • Podpora lokálních produktů a bioproduktů.
  • Podpora udržitelných forem mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná doprava).
  • Předcházení vzniku komunálních odpadů, zvýšení recyklace a opětovného využití všech druhů odpadů.
  • Osvětové působení ze strany samosprávy na další aktéry ve městě (podniky, domácnosti) ve smyslu uvedených doporučení.

Zuzana Najtová

Nahoru