Kde se vzala Parabible?

AF2

V říjnu přijel do Velkého Meziříčí představit Parabibli její autor Alexandr Flek. Překladatel, vydavatel, kazatel, spisovatel (sám se tomuto označení spíš brání). V očích místní farářky především člověk, který chce biblické obsahy srozumitelně tlumočit dnešnímu člověku, což je důvod, proč vlastně také Parabible vznikla.

Alexandr Flek, který je nejradši pro druhé prostě Saša, ve svém životě zažil leccos. Vyrůstal v ateistické intelektuální rodině a během dospívání hledal osobní naplnění. Zabýval se filosofií, uměním, byl členem různých společností a společenství. Neměl daleko k alkoholu. V roce 1987 mu byl kamarádem živě vyprávěn příběh Ježíše Krista a stal se křesťanem, podobně jako někteří jeho přátelé z pražských bohémských kruhů. Postupně se stal vůdčí postavou skupiny mladých křesťanů, kteří si říkali Nezávislá křesťanská společnost Voda života. Společenství se rozšiřovalo a Saša toužil po dalším vzdělání, kterého se mu dostalo v Uppsale a v Mezinárodním baptistickém teologickém semináři. Věnoval se důkladnému studiu biblistiky a díky vzdělání pak postupně přehodnotil některé své postoje a názory.

Poté se začal věnovat novému překladu bible, který je znám jako Bible 21 (bible pro 21. století). Tento překlad byl některými odborníky a církevními hodnostáři přijat zdrženlivě, pro prvočtenáře bible je však rozhodně přístupnější. Díky překladatelskému projektu Bible 21 vzniklo také nakladatelství Biblion, které dnes vydává velmi zajímavé knihy, které podněcují a korigují křesťanské myšlení (doporučuji publikace N. T. Wrighta či knihu s kontroverzním názvem Svatý sex). Součástí nabídky nakladatelství Biblion je právě Parabible. Saša vnímá sílu příběhu Ježíše Krista i dosah Ježíšových slov (řečí, rozhovorů, podobenství, výpovědí). A chce ho zpřístupnit, zprůchodnit dnešnímu člověku, který je dobově, místně, kulturně, sociálně jinak podmíněn. Ježíš v Parabibli vystupuje jako kandidát na prezidenta. Nejde tedy o žádný autoritativní překlad, o náhradu původního biblického textu, jen nově převyprávěné pasáže. V podtitulu čteme: Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes, tady u nás? Pro zajímavost uvádím názvy některých kapitol – Svatý průšvih, Nebeská revoluce, Jiná liga, Vox populi, To nejdůležitější, Ježíš na Hrad!, Bůh mrtvých...

Celý večer s Alexandrem Sašou Flekem byl jedno velké svědectví o tom, jak autenticky převyprávěný příběh Ježíše Krista vzbuzuje víru, důvěru, lásku a naději. Večer jsme uzavřeli nákupem knih a neformálním rozhovorem u večeře. Všichni přítomní k ní byli pozváni – v duchu evangelijní tradice.

p. s. kdyby se vám knihy z Biblionu nechtělo nakupovat, a přesto máte chuť do nich nahlédnout, většinu z nich lze zapůjčit v Husově domě.

Markéta Slámová

Nahoru