Preventivní projekt absolvovali žáci Základní školy Školní

ponorka- img-20201008-101156Naše škola získala na realizaci projektu Prevence sociálně patologických jevů žáků 5. - 9. tříd v rámci Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí částku 8 000 korun. Projekt realizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Centrum prevence PONORKA.

Pro každou třídu se jedná o 2 pracovní bloky, každý v délce 3 vyučovacích hodin + setkání lektorů s třídním učitelem. Všechny programy jsou realizovány interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky. Nejde tedy o strohé předávání informací, ale o zapojení účastníků programu tak, aby si vytvořili k tématu vlastní názor, aby byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační dovednosti, sebepoznání, tolerance a přijetí odpovědnosti za své chování. Jedná se tedy o komplex primární prevence sociálně nežádoucích jevů určených žákům 5. - 9. tříd. Postupně se realizují tato témata (dva bloky za jeden školní rok):

  • příprava žáků na přechod z 1. stupně ZŠ na 2. stupeň (adaptační pobyt)
  • rizika virtuálního světa
  • upevnění odmítavého postoje k návykovým látkám
  • vztahy mezi děvčaty a chlapci
  • porozumění sobě a tolerance k druhým
  • prevence užívání návykových látek
  • partnerské a sexuální vztahy
  • přechod na střední školu

Bez názvu

 

 

 

 logo zdrave_mesto

 

Základní škola Školní

Nahoru