Velké Meziříčí postoupilo do druhé nejvyšší kategorie v rámci udržitelného rozvoje

tit webV rámci Auditu udržitelného rozvoje se Velkému Meziříčí letos na podzim podařilo postoupit do kategorie „B". Stalo se tak po necelých dvaceti letech, kdy je součástí Národní sítě zdravých měst.

Velké Meziříčí se zařadilo mezi nejlépe hodnocená města v činnostech vedoucích k udržitelnému rozvoji. V polovině listopadu proběhla na městském úřadě obhajoba kategorie B kritérií místní Agendy 21 (MA21). Nejenom v rámci agendy Zdravého města posuzovali experti z Pracovní skupiny MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj dlouhodobou práci jednotlivých odborů úřadu. Audit deseti oblastí v rámci mezinárodní dohody o udržitelném rozvoji, mezi které patří například udržitelná výroba a spotřeba, doprava, životní prostředí nebo globální odpovědnost, ukázal, že Velké Meziříčí v posledních letech úspěšně směřuje k udržitelnému rozvoji.

Město uplatňuje metodu kvality MA21 prostřednictvím projektu Zdravé město. Postup do kategorie C před deseti lety značí, že kroky k udržitelnému rozvoji činí dlouhodobě. Cílem systematické práce radnice je zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě, pracovat na zlepšení kvality strategického řízení města a uplatňovat principy udržitelného rozvoje ve všech oblastech činnosti nejen městského úřadu, ale města celkově. „Společně s garanty jednotlivých oblastí máme za sebou obrovský kus práce, na kterém jsme spolupracovali mnoho měsíců. Věřím, že online obhajoba nakonec ukázala, že si postup do vyšší kategorie zasloužíme. Rád bych i touto cestou poděkoval všem, kteří nám k postupu pomohli," dodává Josef Švec, koordinátor Projektu Zdravé město a MA21.

V roce 2001 Velké Meziříčí vstoupilo do Národní sítě zdravých měst a následně v roce 2010 postoupilo do kategorie C. Po letošní úspěšné obhajobě kategorie B se zařadilo po bok Kopřivnice a Prahy 14. Nejvyšší kategorii A, kterou se pyšní Chrudim a Litoměřice, letos nově získaly Křižánky a Jihlava. Místní Agenda 21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se městská samospráva rozvíjela v rovnováze všech klíčových oblastí – sladění hospodářského rozvoje se sociálními požadavky a s respektem k limitům daným životním prostředím. Nástrojem pro měření a hodnocení místní Agendy je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do pěti kategorií - od nejnižší kategorie zájemci, přes kategorii D, kategorii C, kategorii B až k nejvyšší kategorii A.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru