Skauti budují tůňky

tunkyDěkuji všem, kteří se nezalekli práce v blátě a v sobotu dorazili! Zvládli jsme vybudovat dvě malé tůňky, jednu periodickou a druhou se stabilnější hladinou. Už nyní se začínají plnit vodou a čekají na své první obyvatele.

Tůně mají obrovský a stále nedoceněný význam pro lidi i celou civilizaci, účelně a efektivně zadržují vodu v krajině – při přívalových srážkách vodu „nasají" a postupně ji uvolňují. Budování tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti vůbec.

Děkujeme za konzultaci Mgr. Jaromírovi Mašterovi z Mokřady z. s., Ing. Michaele Chmelíčkové, odbor životního prostředí – ochrana přírody, za rychlé vydání povolení, Ing. Martinovi Kašparovi, oddělení majetkoprávní, za přispění z grantu Zdravé město Velké Meziříčí.
Věřím, že se jedná o první včeličku a další, nové tůňky se v našem okolí začnou objevovat stále častěji.
http://mokrady.wbs.cz/Tune---budovani-a-management.html

Můžete je přijít prozkoumat na vycházce. Sledovat, kdo v nich žije a jak postupně zarůstají. Jsou za potokem, 200 metrů za odbočením z ulice Uhřínovská směrem k hotelu Amerika.

Za skauty:
Pavel Oulehla - Čerstvej
Jan Oulehla - Paris

Nahoru