Propojení cyklostezek a nedostatek lékařů trápí občany města

desateroNecelé dva měsíce mohli občané města vybírat v ověřovací anketě z osmnácti problémů, které vzešly z veřejného fóra Desatero problémů Velkého Meziříčí. Celkem se ankety zúčastnilo 193 obyvatel, kteří odevzdali 374 hlasů.

Lidem chybí cyklostezka, trápí je nedostatek zubních a očních lékařů ve městě, problém vidí v nedůstojném využívání židovské synagogy, požadují studii na využití areálu bývalého Svitu s možností parkování nebo žádají o navýšení kapacity domu s pečovatelskou službou.

Ověřené podněty budou zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí. Tyto problémy, které nejvíce trápí obyvatele města, jsou podněty, kterými by se mělo zabývat zastupitelstvo města.

Ověřovací anketa pro veřejnost proběhla do 19. července na webu města i prostřednictvím tištěného Velkomeziříčska. Lidé mohli hlasovat o problémech, které vzešly z veřejného květnového setkání za účasti 83 účastníků a vedení města. Ti vybírali problémy z oblastí týkajících se dopravy, podnikání, služeb, volného času a kultury, vzdělávání, životního prostředí, zdravotnictví, sociálních věcí a veřejné správy.
Výsledky ankety Desatero problémů 2019:

  1. Cyklostezka - propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města
  2. Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě
  3. Odkoupit (městem) novou synagogu - hodnota města, důstojné využití
  4. Studie využití areálu "SVIT" + parkování
  5. Dům s pečovatelskou službou - navýšení kapacity
  6. Kůrovec – výsadba lesů odolných kůrovci

Aktivita Desatero problémů Velkého Meziříčí probíhá od roku 2005 a s jeho výsledky je pravidelně seznamováno vedení města, případně rada města, zastupitelstvo a široká veřejnost. Město Velké Meziříčí je Zdravým městem a členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2001. Dle pravidel členství plní na národní úrovni Ministerstvem životního prostředí stanovená a sledovaná kritéria místní Agendy 21. Jedou z aktivit a současně kritériem je pořádání veřejného fóra Desatero problémů Velkého Meziříčí.

M. Hudková

 

Nahoru