Co je to Místní Agenda 21?

ilu fotoCo je to Místní Agenda 21 (MA21)?

Sousloví se skládá ze tří výrazů, každý plní určitý odkaz.
Slovo Místní - odkazuje na naši obec, vlastní místo působení, místo kde žijeme.
Slovo Agenda - je latinského původu a známá program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
MA 21je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Program je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy a strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Samosprávy, které již dnes metodu MA21 uplatňují, používají jednoduchou definici toho, co tím sledují: "Dělat správné věci správně".

Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. MA21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a ochrana životního prostředí) na regionální úrovni. Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí.
Mezinárodní program rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky.
Město Velké Meziříčí se přihlásilo do MA21 v roce 2001.

ZM  MA21

Sousloví se skládá ze tří výrazů, každý plní určitý odkaz.

Slovo Místní - odkazuje na naši obec, vlastní místo působení, místo kde žijeme.
Slovo Agenda - je latinského původu a známá program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

MA 21je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Program je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy a strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Samosprávy, které již dnes metodu MA21 uplatňují, používají jednoduchou definici toho, co tím sledují: "Dělat správné věci správně".

Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. MA21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje (hospodářský rozvoj, sociální požadavky a ochrana životního prostředí) na regionální úrovni. Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní život měst a obcí.

Mezinárodní program rozvoje obcí a regionů, zakotvený v dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky.

Město Velké Meziříčí se přihlásilo do MA21 v roce 2001.

Nahoru