Čistá Vysočina proběhne už podvanácté. Zapojit se může každý

nature-4202703

K Mezinárodnímu dni Země, který připadá na 22. dubna, kraj tradičně pořádá osvětovou akci Čistá Vysočina, která proběhne letos už po dvanácté. Úklid bude probíhat v termínu od 6. do 19. dubna 2020. Dobrovolníci se mohou přihlašovat pomocí elektronického formuláře do 29. února 2020. V loňském roce se pro oblast Velkého Meziříčí přihlásilo 1429 osob. Kraj akci realizuje v rámci dvou svých projektů Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

V loňském roce vyzýval Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, všechny řidiče, aby dbali opatrnosti, ohleduplnosti a za předpokladu, že sběrače potkají, snížili svoji rychlost. Stejné upozornění dozajista platí i pro letošní rok. Přihlášení sběrači obdrží zdarma pytle na odpadky.

Kraj Vysočina představil harmonogram celé akce:

  • Přihlášení probíhá od 1. 1. do 29. 2. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina: přihlašovací formulář Čistá Vysočina.
  • Dne 29. 2. se přihlašování uzavře. Zájemce vyplní krátký dotazník, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce.
  • Úklid bude probíhat v termínu 6.–19. 4. 2020.
  • Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad).
  • Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací.
  • Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
  • V případě úklidu přímo v obcích a městech vám organizátoři poskytnou pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu.
  • Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
  • Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

Kontaktní osoby:
Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 562, mobil: 724 650 149, e‑mail: sklenar.o@kr‑vysocina.cz

Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 538, e‑mail: holy.p@kr‑vysocina.cz

Zuzana Najtová

logo ZDRAVY_KRAJ_zakl_bar

logo zdrave_mesto

 

Nahoru