Centrum prevence PONORKA

titNaše škola získala na realizaci projektu Prevence sociálně patologických jevů žáků 5. - 9. tříd v rámci Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí částku 8 000,- Kč. Projekt realizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Centrum prevence PONORKA.

Pro každou třídu se jedná o 2 pracovní bloky, každý v délce 3 vyučovacích hodin + setkání lektorů s třídním učitelem. Všechny programy jsou realizovány interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky. Nejde tedy o strohé předávání informací, ale o zapojení účastníků programu tak, aby si vytvořili k tématu vlastní názor, aby byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační dovednosti, sebepoznání, tolerance a přijetí odpovědnosti za své chování. Jedná se tedy o komplex primární prevence sociálně nežádoucích jevů určených žákům 5. - 9. tříd.

 

 

 

Postupně se realizují tato témata (dva bloky za jeden školní rok):

- příprava žáků na přechod z 1. stupně ZŠ na 2. stupeň (adaptační pobyt)
- rizika virtuálního světa
- upevnění odmítavého postoje k návykovým látkám
- vztahy mezi děvčaty a chlapci
- porozumění sobě a tolerance k druhým
- prevence užívání návykových látek
- partnerské a sexuální vztahy
- přechod na střední školu

 

tab

logo zdrave mesto

Ve dnech 17. - 18. září proběhl adaptační pobyt žáků 6. ročníku v RS Nesměř.