Děti na Rozkoši byly rozkošné

titZa slunečného sobotního odpoledne na prostranství před kavárnou na Rozkoši mohly děti oslavit svůj Mezinárodní den dětí, který pro ně připravili členové komise Zdravé město Velké Meziříčí.

Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť, na kterých soutěžily a za každý splněný úkol jim byla zaznamenána na kartičku čárka, desátou čárku dostaly, když si přišly na stanoviště ke klaunovi zatancovat.
Za své úkoly byly odměňovány sladkostmi.
Děti mohly také kreslit křídami na dlažbu, s rodiči mohly skládat puzzle nebo hádat, z které pohádky byla hraná písnička.

Celé sobotní odpoledne probíhalo ve velmi hravé a smavé náladě, což pro pořádající bylo tou nejlepší odměnou.
Na závěr byla krátká diskotéka, kde skotačily jak děti, tak i jejich maminky.

Z organizací pomohli i nečlenové komise, p. Koudelová, p.Malec a p. Prudík, kterým přísluší velké poděkování.

Libuše Kotoučková

členka komise Zdravé město

 

Nahoru