Ukliďme Velké Meziříčí 2019

IMG 3514Akce Ukliďme Velké Meziříčí, je součástí již 11. ročníku Čisté Vysočiny, kterou vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina. Jedná se o úklid veřejných prostranství a přírody na Vysočině.


Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí se ve čtvrtek 11.4. odpoledne do této akce také aktivně zapojili. Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna uklidila veřejný prostor od obchvatu na Oslavici k budově společnosti Sanborn, dále jsme se přesunuli a vyčistili prostranství kolem bioplynové stanice a cestu od bioplynky k zahradám a garážím v lokalitě Bezručova. Druhá skupina jako již tradičně uklidila od odpadků veřejné prostranství na Paloukách, podél řeky a protipovodňové zdi ke koupališti a zpět po druhém břehu Balinky přes ulici Družstevní, kde společně s první skupinou u školky Nad Plovárnou úklid zakončili.

Při úklidu jsme nacházeli hlavně různé igelitové sáčky, papíry a kartonové krabice, kelímky, plastové lahve, sklo, krabičky od cigaret, obaly od sušenek, čokoládových tyčinek a jiných dobrot. Celkem jsme nasbírali 20 pytlů těchto odpadků. Co nás ale každoročně nejvíce zaráží, jsou psí exkrementy zabalené v igelitových sáčcích a pak vyhozených volně v přírodě. Nepochopili jsme, proč majitelé psích miláčků jejich exkrementy seberou, do igelitového sáčku zabalí a pak stejně odhodí podél cesty, do křoví nebo někde k plotu. Aby to mělo smysl, psí exkrementy přece seberu, do sáčku zabalím a pak vyhodím – ale do koše nebo popelnice!

Z Velkomeziříčského regionu se akce zúčastnilo nebo ještě zúčastní 58 organizací, obcí, zájmových sdružení, ale i samotných obyvatel regionu. Přímo ve Velkém Meziříčí to jsou tyto subjekty: Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí, SPCCH Velké Meziříčí, z.s., Společně VM, MČ Hrbov - Svařenov, Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z.s., Házenkáři VMSDH Mostiště, VelMez volejbal, SDH Lhotky Sport , Spolek Jednoměsto, Basketbalový klub Velké Meziříčí, Hokejisté HHK VM „B" ZŠ a MŠ Velké Meziříčí – Lhotky, FC Olší nad Oslavou a samostatně také fyzické osoby.

Ráda bych poděkovala všem svým kolegům ale i organizacím, zájmovým skupinám a dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a nasadili síly při tomto úklidu a pomohli tak se zkrášlením prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.

Bc. Fialková – odbor životního prostředí

uklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru