Prevence – PONORKA

centrum-prevence-program-jsem-online- img-1339Základní škola Školní Velké Meziříčí, získala na realizaci projektu Prevence sociálně patologických jevů žáků 5. - 9. tříd v rámci Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí částku 6 000,- Kč. Projekt realizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Centrum prevence PONORKA.

Pro každou třídu se jedná o 2 pracovní bloky, každý v délce 3 vyučovacích hodin + setkání lektorů s třídním učitelem. Všechny programy jsou realizovány interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky. Nejde tedy o strohé předávání informací, ale o zapojení účastníků programu tak, aby si vytvořili k tématu vlastní názor, aby byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační dovednosti, sebepoznání, tolerance a přijetí odpovědnosti za své chování. Jedná se tedy o komplex primární prevence sociálně nežádoucích jevů určených žákům 5. - 9. tříd. Postupně se realizují tato témata (dva bloky za jeden školní rok):

  • příprava žáků na přechod z 1. stupně ZŠ na 2. stupeň
  • rizika virtuálního světa
  • upevnění odmítavého postoje k návykovým látkám
  • vztahy mezi děvčaty a chlapci
  • porozumění sobě a tolerance k druhým
  • prevence užívání návykových látek
  • partnerské a sexuální vztahy
  • přechod na střední školu
Termín Třída Program
17. 9. 2018 6. A Startujeme
17. 9. 2018 6. B Startujeme
18. 9. 2018 6. A Startujeme
18. 9. 2018 6. A Startujeme
22. 10. 2018 7. A Ďáblíci a andílci
22. 10. 2018 7. B Ďáblíci a andílci
23. 10. 2018 8. A Můj život, můj svět
23. 10. 2018 8. B Můj život, můj svět
31. 10. 2018 9. A Jsem online
31. 10. 2018 9. B Jsem online
19. 11. 2018 5. A Já a třída
19. 11. 2018 5. B Já a třída
25. 2. 2019 5. A Nechci, díky
25. 2. 2019 5. B Nechci, díky
26. 2. 6. A Vítejte ve virtuální realitě
26. 2. 6. B Vítejte ve virtuální realitě
28. 2. 8. A Láska je láska
28. 2. 8. B Láska je láska
18. 6. 9. A Končím a začínám
18. 6. 9. B Končím a začínám

11

 

 

 

 

Fotografie z programu s názvem Jsem online v 9. B, který byl zaměřen na rizika při komunikaci a pohybu na sociálních sítích.

centrum-prevence-program-jsem-online- img-1327 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1330 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1331
centrum-prevence-program-jsem-online- img-1332 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1334 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1338
centrum-prevence-program-jsem-online- img-1339 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1341 centrum-prevence-program-jsem-online- img-1353