Již známe ověřené problémy města

zdrave mestoDne 28. května 2018 proběhlo veřejné projednání Komunitního plánu zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí. Problémy formulované v rámci tohoto fóra byly ověřeny v následné anketě. Anketa ve městě probíhala až do 23. července 2018 prostřednictvím Velkomeziříčska, sběrných boxů umístěných na Městském úřadě a v Městské knihovně. Zapojilo se do ní 127 obyvatel.

Výsledky ankety potvrdily výběr sedmi problémů vzešlých z veřejného projednání. Dle respondentů nejvíce občany města Velkého Meziříčí trápí (problémy jsou řazeny abecedně):

Dokončení jihovýchodního obchvatu města, silnice II/360
Dostupnost parkování v centru města + areál "SVIT" - studie
Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší
Senior taxi - přeprava seniorů a držitelů ZTP k lékaři, do nemocnice
Studie bývalého areálu "SVIT"
Výstavba kompletního obchvatu města od Jihlavy do Brna
Zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě

Letošní anketa ověřila sedm problémů, které ve středu 22.8.2018 projednala na svém zasedání Rada města a vzala je na vědomí.

 

 

Nahoru