Večer s hostem Mikulášem Vymětalem

DSC 2400V úterý 5. června zavítal do Husova domu farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal, Th. D.

Počasí a zahrádky byly zřejmě silným konkurentem, protože jsme se sešli v rekordně nejmenším počtu posluchačů. Zúčastněným to však nevadilo, naopak druhá část večeru s hostem byla klasickou besedou a ke slovu jsme se dostali téměř všichni.

V rámci přednášky o lidských právech a povinnostech jsme nejdřív prošli Všeobecnou deklaraci lidských práv, kterou najdete velmi zdařile zpracovanou např. v informačním centru OSN (http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf ). Jednoduché ilustrace pomáhají srozumitelně vyložit její obsah, takže si ji můžete prohlédnout i s většími dětmi. Věděli jste např. že každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci? Nebo že máte právo na odpočinek? Nebo na státní příslušnost? Lidským právům se u nás věnuje kancelář ombudsmanky a Český helsinský výbor.

Mikuláš Vymětal pak otevřel oblast menšin. Je členem iniciativy Nenávist není řešení (více informací naleznete na fcb, čspolupořádá demonstrace proti násilí, zvláště v místech, kde jsou nebo vznikají ghetta lidí sociálně vyloučených). Jezdí také podporovat oběti násilí z nenávisti, mezi něž se často řadí Romové a muslimové. Pořádá česko – romská setkání a dialog mezi křesťany, muslimy a židy, který nejraději organizuje na místní úrovni. Účastní se jako farář romských a česko-romských bohoslužeb. Zdůraznil, že naše vnímání romského nebo muslimského světa je často zkreslené zprávami, která vyhledávají média a svým zkresleným pohledem pak hledíme třeba i na své sousedy nebo náhodné kolemjdoucí.

Někteří z nás se až zde dozvěděli, že už i u nás existuje po vzoru skandinávských zemí otevřená věznice, která dává možnost pracovat a žít ve větší volnosti vězňům s nízkým trestem.

Dostali jsme se také k diskriminaci („onálepkování předem") lidí s homosexuální orientací, která je v naší společnosti stále častým jevem. Aktivně proti ní vystupuje hnutí Logos Česká republika, což je ekumenický křesťanský spolek, jehož cílem je integrace gayů a leseb do společnosti i církví.

-ms-

Nahoru