Výlet za vodou

IMG 20180417_161454_resized_20180418_101032176V rámci projektu Zdravého města Velké Meziříčí a MA 21 proběhla v úterý 17. 4. 2018 k příležitosti světového Dne vody komentovaná prohlídka mostišťské úpravny vody a hráze přehrady.

Nejprve se šla skupinka asi 30 lidí podívat na úpravnu vody, kde nás provedl a o činnosti nově zrekonstruované provozovny informoval pan Jiří Dvořák. Seznámil nás s historií úpravny, její intenzifikací v osmdesátých letech i poslední velkou modernizací, která proběhla v letech 2013 – 2014. Nejprve jsme shlédli krátký velmi povedený instruktážní film, bylo zodpovězeno několik dotazů a poté následovala exkurze do nových na technologicky vysoké úrovni vybavených prostor, kde se voda upravuje. Měli jsme tedy možnost prohlédnout si prostory, kde se upravuje ze surové vody přehrady jedna z nejkvalitnějších pitných vod v celé ČR.

Na 16 hodinu byla domluvená prohlídka hráze mostišťské přehrady. Při krásném slunečném počasí nám na hrázi přehrady podal hrázný pan Stanislav Bílek informace o zbudování, historii i technickém vybavení vodního díla. O zbudování vodní nádrže na horním toku řeky Oslavy se uvažovalo již na počátku 20. století. Tehdy měla sloužit především jako ochrana obyvatel a jejich majetku před povodněmi. Již tehdy se také začal připravovat projekt na její výstavbu, ale potřebné práce – až na výjimky – přerušila nejprve první a poté i druhá světová válka. Vlastní stavba hráze tak proběhla v letech 1961 - 1963, tehdy už ale jako víceúčelová.

Exkurze byla velmi zajímavá a všem účastníkům se líbila. Oběma průvodcům děkujeme za poskytnuté informace a příjemně strávené odpoledne.

~bro, ~jšve

IMG 20180417_153333_resized_20180418_101137856

11

 

 

Nahoru