Ukliďme Velké Meziříčí 2018

IMG 1732Akce Ukliďme Velké Meziříčí 2018, je součástí již 10. ročníku Čisté Vysočiny, kterou vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina.

Jedná se o úklid veřejných prostranství a přírody na Vysočině.

Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí se ve čtvrtek 12.4. odpoledne do této akce také aktivně zapojili. Při krásném, slunečném (trochu větrném) počasí jsme jako již tradičně uklidili od odpadků veřejné prostranství na Paloukách, podél řeky a protipovodňové zdi ke koupališti a zpět po druhém břehu Balinky přes spodní část ulice Družstevní a zkratku pod MŠ Nad Plovárnou směrem k pivovaru. Při úklidu jsme nacházeli hlavně různé igelitové sáčky, papíry, kelímky, plastové lahve, sklo a skleněné lahve, krabičky od cigaret, obaly od sušenek, čokoládových tyčinek a jiných dobrot. Celkem jsme nasbírali 10 pytlů těchto odpadků.

Z Velkomeziříčského regionu se akce oficiálně účastní 41 organizací, obcí, zájmových sdružení, ale i samotných obyvatel regionu (o další dva účastníky více oproti loňskému roku). Přímo ve Velkém Meziříčí nebo v místních částech to jsou tyto subjekty: ZŠ a MŠ Velké Meziříčí – Lhotky, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí, Apoštolská církev – sbor Velké Meziříčí, 44.PH Royal Rangers Velké Meziříčí, Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z.s., MS Stráž nad Oslavou, Za Náměstí VM, Tomáš Pelíšek, Jakub Bezděk, Rudolf Horák a spoustu dalších, kteří nebyli oficiálně přihlášeni přes krajské webové stránky, ale do akce se zapojili až po jejím zveřejnění v místním tisku, na stránkách města nebo na vytvořené akci na facebooku města.

Ráda bych poděkovala všem svým kolegům, také našemu malému pomocníkovi, který celou trasu absolvoval s námi, ale i organizacím, zájmovým skupinám a dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a nasadili síly při tomto úklidu a pomohli tak k čistšímu prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.


Bc. Fialková – odbor životního prostředí, MěÚ Velké Meziříčí

IMG 1727

IMG 1722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1