Večer s hostem v Husově domě

Husuv dumPoslední říjnový podvečer přijela do Husova domu naše přední socioložka, signatářka Charty 77 a žena, která dovede vytáhnout na světlo méně známé souvislosti z naší historie, politiky a společenského dění, paní Jiřina Šiklová.


Paní Šiklová zdůraznila, že Charta 77 nebyla organizací, ale neformální občanskou iniciativou. Helsinské dohody z roku 1975, které byly mezi intelektuály přijímány spíše s rozpaky, však Chartě posloužily jako hodnota, o kterou se mohli opřít při kritice vlády za nedodržování lidských práv. Jiřina Šiklová vyzdvihla nasazení těch, kteří třeba Chartu nepodepsali, ale šířili ji dále a hájili ji, resp.
hájili na jejím základě lidská práva a tvořili tak zdravé podhoubí.


Hnutí Charta 77 vydalo 572 prohlášení; o tom, že jich bylo tolik, se i samotní signatáři dozvěděli až z archivu StB. Zazněla spousta zajímavých souvislostí. Svědectví paní Šiklové spolu se znalostmi z mnoha oborů nám podalo barvitý obraz o tom, jaký vliv mělo toto hnutí na tehdejší společnost. Poukázala také na fakt, že zajímavé informace k otázce Charty nalezneme v Československém dokumentačním středisku, pro nás mimopražské spíš na: www.csds.cz.

Nahoru