Cvičený kozlík Albert pobavil seniory

027Přírodní zahrada je místo, které skýtá vhodné prostředí nejen pro rostliny a živočichy, ale i pro člověka, kterému je v takovém prostředí dobře a příjemně.

Pro mnohé seniory je problematické dostat se do přírody či zahrady. Díky grantovému programu Zdravé město – Město Velké Meziříčí 2017, může ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí realizovat programy určené právě pro tuto skupinu našich spoluobčanů. Programy jim umožňují kontakt s přírodním prostředím buď při přímém pobytu v zahradě, nebo prostřednictvím přírodních materiálů, které senioři při práci používají. Nově jsme do programů zařadili i činnosti, při kterých přichází do kontaktu se živočichy. Mnozí senioři, především ti hůře mobilní, nemají jakoukoliv možnost setkat se se zvířaty, přitom je jasně prokázán terapeutický účinek tohoto kontaktu. Pro naše účely používáme morčata, želvy, hady, pakobylky a kozy. Společně zvířata krmíme, hladíme, dozvídáme se o zajímavostech z jejich života a zpracováváme kozí mléko. V současné době připravujeme další program, který se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2017. V tomto programu se zaměříme na podzimní aranžování z přírodních materiálů. Využívat budeme především přírodniny, které se vyskytují v našem okolí.


Jana Čížková

DSC 0062

DSC 0048

DSC 0018