Večer s hostem

DSC 10472. 10. 2017 se konal v Husově domě večer s hostem. Tentokrát (už podruhé) k nám zavítal lékař, poutník, kazatel, znalec piva a nakladatel Zdeněk Susa.

Poutavě hovořil o těle a duši (kterou nazval jednoduše psychikou), o tom, jak obé zvládá nemoc a jedno druhé ovlivňuje.
Demonstroval to na konkrétních příkladech psychické nadstavby a funkčních poruch. Vyzdvihl důvěru k lékaři jako velmi podstatnou součást léčby. Vyjádřil znepokojení nad tím, že se ze standardního lékařství vydělují celostní lékaři - vždyť každý lékař by měl léčit celostně.
V závěru své přednášky přečetl kapitolku ze své svěže napsané knížky Tělo a duše ve zdraví a nemoci. Přednáška byla podpořena grantem Zdravé město Velké Meziříčí.