Pojďme bádat

pokus 3Víte co je to BOV? Ne? Tak my vám pomůžeme tuhle zkratku rozluštit.

Jistě si vzpomínáte na dobu, kdy jsme se jako děti snažily přijít na kloub nějaké pro nás záhadné nebo tajuplné věci. Chtěli jsme přijít na to, proč a jak věci fungují. Výsledky našich bádání byly většinou rozmontované budíky, nebo další stroje, které už nikdy nikdo nedal dohromady. Ale ten nádherný pocit objevitele se nedal ničím nahradit. BOV čili badatelsky orientované vyučování podporuje přirozenou touhu dětí zkoumat, dovídat se nové věci, pomáhá rozvíjet jejich myšlení a motivuje je k samostatnému bádání.

Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí zařazuje badatelské aktivity nejen do vzdělávacích programů pro školy, ale i do programů kroužků a táborů. Jaké dobrodružství děti zažívají, když objevují tajemství přírody. Nalézají nepřeberné množství malých živočichů pod vodní hladinou, přestože se jim ta malá vodní nádrž na zahradě původně zdála prostá života. Co živáčků se skrývá v půdě, kompostu nebo vysoké trávě. Jaké kuriózní tvary těl pak můžeme zkoumat například pod lupou nebo mikroskopem. To co se nám ještě před chvílí zdálo „fuj" nás najednou fascinuje svou zvláštní krásou. Velkou radost a dobrodružství děti zažívají, když jim umožníme pracovat s laboratorními pomůckami a zkoumat jevy, které je zajímají. Jak to, že smícháním modré a žluté barvy vznikne zelená? Proč plave mince na hladině? Je půda v lese kyselejší než ta na louce? Jakou barvu má škrob? Dokážu ho sám vyrobit? Jak funguje čistička odpadních vod? Jak vznikají kyselé deště? To jsou jen některé otázky, na které děti v našich programech hledají odpovědi.

Metoda BOV je nejen velkou příležitostí pro prakticky orientované žáky, kteří díky ní zažívají úspěch, ale má také pozitivní vliv na kolektiv třídy a spolupráci ve skupinách. V tomto školním roce jsme dosud zrealizovali 15 programů s využitím badatelsky orientovaného vyučování. Programy jsme obohatili o badatelské aktivity s využitím laboratorních pomůcek. Nákup laboratorních pomůcek podpořilo Město Velké Meziříčí z grantu Zdravé město.


Ing. Jana Čížková, Ph.D.

pokus 5 pokus 6 pokus 7
pokus 4