Děti měly Den bez bolístek a bez úrazu

IMG 9411Děti z mateřských a základních škol měly Den bez bolístek a bez úrazu. Soutěžily v dovednostech a znalostech na téma zdraví a bezpečnost.

Včera se do velkého sálu Jupiter clubu dostavila soutěžní družstva dětí z mateřských škol na Den bez bolístek. Plnily různé úkoly, například hledaly v labyrintu lékárničku pro zraněného kamaráda, musely zvládnout bez chyb test bezpečnosti či třeba převézt v kotouči zraněného kamaráda slalomovou dráhou.

Disciplíny ve stejném duchu, pouze náročnější, čekaly dnes na starší děti ze čtvrtých a pátých tříd základních škol, které se zúčastnily Dne bez úrazu.

Obě soutěžní dopoledne pro děti uspořádalo středisko volného času DÓZA, za finanční podpory z Grantového programu Zdravé město a MA21.

-mars-

IMG 9412-8822-800-600-80 IMG 9413-8823-800-600-80 IMG 9415-8824-800-600-80
IMG 9416-8825-800-600-80 IMG 9417-8826-800-600-80 IMG 9418-8827-800-600-80
IMG 9419-8828-800-600-80 IMG 9420-8829-800-600-80 IMG 9452-8813-800-600-80
IMG 9455-8815-800-600-80 IMG 9456-8816-800-600-80 IMG 9457-8817-800-600-80
IMG 9458-8818-800-600-80 IMG 9461-8820-800-600-80 IMG 9462-8821-800-600-80

 

 

Nahoru