Anketní lístek - Desatero problémů Velkého Meziříčí

anketaZ veřejné diskuse s občany našeho města 26. září 2016 vyplynuly problémy, na které navazuje anketa, která dává občanům města Velkého Meziříčí prostor, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, aby mohli být spokojení s místem, kde žijí a které je jejich domovem.

Zapojte se do této ankety a vyberte nejdůležitější problém.

Anketní lísek je uveřejněn také k přímému vyplnění a odeslání na webové stránce města Velkého Meziříčí https://vote.d21.me/vote/VJgyPI5pRZ., nebo jej můžete vyplnit na sběrných místech: Informační centrum, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a Městská knihovna.

Výsledky budou předloženy radě města.

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní a je otevřená pro Vaše náměty do 7. listopadu 2016.

Nahoru
Caught at shutdown