Desatero problémů Velkého Meziříčí

10V pondělí 26.9.2016 v 15.30 hod. v Jupiter clubu – koncertním sále se sešli občané města Velkého Meziříčí, aby diskutovali nad problémy ve Velkém Meziříčí.

Výsledkem jednání vyplynuly následující problémy - 

1. Vybudování cyklotras a pěších tras (směr východ – západ)

2.  Úprava prostoru u bývalého areálu Svitu

3 . Zajištění  zastávky rychlíků v Křižanově a zajištění  většího počtu autobusových spojů do Prahy

4. - 6. Dokončené IV. etapy obchvatu města

4. - 6. Vytvoření pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

4. - 6. Důstojné využití a rekonstrukce synagogy

7. Vyšší podpora soc. terénních služeb pro seniory

8.  Zajištění vzdělávání handicapovaných občanů prostřednictvím pracovního uplatnění


9. Pokračování modernizace a rekonstrukce objektů vzdělávacích zařízení ve vlastnictví města

IMG 7641IMG 7647IMG 7648thumb IMG 7651

IMG 7656thumb IMG 7646IMG 7653IMG 7655

Nahoru