Večer s Janem Jandourkem v Husově domě

JJ2Českobratrská církev evangelická uspořádala s podporou grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí 22. září další setkání v rámci cyklu Večer s hostem.

Pozvání do Husova domu přijal sociolog, publicista a spisovatel Jan Jandourek. Takřka sedm desítek účastníků přilákalo aktuální téma: Uprchlíci, strach z islámu a česká společnost. Po úvodní přednášce hosta, který téma zasadil do širších souvislostí, následovala velmi živá diskuse, místy i bouřlivá, nicméně také zajímavá a inspirativní. Další akcí tohoto druhu bude 20. října Večer s Leo Pavlátem, který promluví o současném antisemitismu.

pj

JJ1