Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

SVKSvaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993. Předmět činnosti SVK Žďársko byl stanoven především v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.

Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány o další působení svazku, jako je zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí vodovodů a kanalizací, řešení kvality dodávané pitné vody, zabezpečování ochrany životního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod, zajišťování zdrojů financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

Více informací naleznete zde.

Nahoru