Asociace turistických informačních center České republiky

ATICAsociace turistických informačních center (ATIC) zajišťuje svým členům metodickou pomoc při zřizování a vedení turistického informačního centra.

Dále pomáhá tyto centra propagovat zveřejňováním adresy na internetových stránkách, ve Zpravodaji a adresáři Asociace a v dalších tiskovinách (mapy, průvodci, atlasy dle dohody s jednotlivými vydavateli – např. Kartografie Praha, Shocart), uskutečňuje odborná školení a další vzdělávání členů, odborné zájezdy, možnost výměny propagačních materiálů a zkušeností s ostatními IC, možnost bezplatné prezentace na veletrzích Regiontour v Brně a MADI a Holiday World Praze, možnost podílet se na formování jednotného systému poskytování turistických informací na území České republiky.

Více informací se dozvíte zde.

Nahoru