Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

SVOLSdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Obce a lesní družstva obcí jsou ve SVOL organizovány přímo, a to v komoře obecních lesů.

Soukromí vlastníci se podílejí na činnosti SVOL prostřednictvím komory soukromých lesů - samostatné právnické osoby, která je kolektivním členem SVOL.

Církevní lesní majetky se podílejí na činnosti SVOL prostřednictvím komory církevních lesů - samostatné právnické osoby, která je kolektivním členem SVOL.

Impulsem pro založení SVOL bylo přijetí restitučních zákonů po roce 1989, jimiž český stát vrátil obcím zpět jejich historický lesní majetek, který vlastnily k 31.12.1949. Sdružení bylo založeno ke dni 3. března 1992, ustavující valná hromada SVOL se uskutečnila 2. dubna 1992 v Pelhřimově.

Poslání a cíle SVOL:

  • Obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
  • Podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
  • Metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
  • Zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
  • Vydavatelská a publikační činnost
  • Spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
  • Prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům
  • Práce s dětmi a mládeží

Vrcholným orgánem SVOL je konference a výkonným orgánem, který zastupuje SVOL na veřejnosti, je předsednictvo SVOL, volené na čtyřleté funkční období. Činnost sdružení v období mezi konferencemi řídí republikový výbor, tvořený členy předsednictva SVOL a zástupci regionálních organizací.

Podrobnosti, usnesení z konferencí SVOL a další zajímavosti z činnosti sdružení najdete zde.

 

Nahoru