19. ročník Memoriál prof. Bedřicha Krejčího

21. 8. 2018

6P8A4427Dne 9. 6. 2018 probíhal v našem městě již 19. ročník akce zvané Memoriál prof. Bedřicha Krejčího. Při jejím konání si skauti ale i široká veřejnost připomíná profesora gymnázia ve Velké Meziříčí žijícího v letech 1911-1945. Byl to muž zasluhující se o všestranné vzdělání nejen svých studentů, neboť založil 12. skautský oddíl, který je v našem městě aktivní do nynějška. Prof. Bedřich se aktivně podílel na kulturním životě města, ale protože nebyl pohodlný režimu, podlehl pochodu smrti roku 1945.


Účastníci akce se vrátili do dob režimu a kráčeli po střípcích vyprávění o Bedřichově životě. Učili se o živých tvorech kolem nás, šplhali s jištěním po mostě, hráli lacross, stříleli ze vzduchovky, trénovali rovnováhu při lanových aktivitách, ale i rozdělávali oheň a opékali špekáčky. Protože ale byla skautská činnost v dobách okupace zakázaná, i naši účastníci připomínající si onu dobu byli celou akci neustále na pozoru před nacisty, které když spatřili, rychle nalezli útočiště pod kamenem, či za stromem.

Podle rozesmátých dětských obličejů hodnotíme akci jako vydařenou a již se těšíme na jubilejní dvacátý ročník.

6P8A4370 6P8A4515 6P8A4620
6P8A4277    
Nahoru