Strážníci dohlíželi na průběh silvestrovských oslav na Náměstí

oslavy 2012 2013 J.KašparDohled na veřejný pořádek během silvestrovských oslav 2012 na Náměstí ve Velkém Meziříčí zajišťovalo 6 strážníků Městské policie VM

v součinnosti se 4 policisty OO Policie ČR Velké Meziříčí.

Dále bylo přítomno 6 pracovníků TS Velké Meziříčí k zajištění průběžného úklidu skla a zbytků pyrotechniky během oslav a skupina 6 hasičů SDH Velké Meziříčí s hasičskou technikou k protipožárnímu dohledu.

Dne 1.1.2013 v 00.02 použil v prostoru u telefonních automatů na Náměstí 29letý muž pyrotechnický výrobek – kompakt s 19 výmetnicemi, zařazený do 3. kategorie nebezpečnosti, který při iniciaci převrhl a došlo k nekontrolovanému odpalu a k explozím mezi přihlížejícími občany, jedním odpalem byl zasažen do nohy zakročující hasič, následně byl kompakt uhašen.

V 00.30 hod. byla hlídka MP upozorněna občany na podnapilou dívku, která leží před expoziturou Komerční banky, v dívce byla zjištěna 17letá mladistvá, která jevila známky silné podnapilosti, nebyla schopna komunikovat ani chodit. Dívka byla přepravena do budovy radnice a byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, která podnapilou dívku převezla k vyšetření do nemocnice.

V 00.45 hod. strážníci řešili v prostoru u kašny 28letého muže, který mezi přihlížející odhodil láhev, a dále od 01.05 hod. potyčku dvou osob na prostranství ulice Fortna, potyčku na prostranství před Starou poštou, u poslední potyčky osob zakročili strážníci v 01.20 hod. na chodníku před Obecníkem. Během těchto incidentů nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku občanů a městském mobiliáři.

V 01.30 hod. se poslední skupinky občanů, kteří se rozhodli oslavit příchod Nového roku na Náměstí, rozešli a do 06.00 hod. nebylo hlídkou MP přijato žádné oznámení ani nebylo zachyceno žádné závažnější narušení veřejného pořádku.

Nahoru