Měření rychlosti ve Velkém Meziříčí

Men_rychlostiDne 14.6.2011 v době od 09.00 do 14.00 hod. bylo hlídkou MP provedeno na komunikacích ulic K Novému Nádraží, Karlov a Oslavická ve Velkém Meziříčí měření rychlosti vozidel.

V době měření postupně projelo jednotlivými stanovišti v měřeném směru celkem 587 vozidel, přičemž rychlostní limity byly překročeny ve 20 případech. Nejzávažnější překročení rychlosti vozidla bylo zjištěno na stanovišti Oslavická, kde v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí, stanovenou místní úpravou silničního provozu na 30 km/h, byla řidiči motocyklu naměřena rychlost 64 km/h.    

Nahoru