Kriminalita na Velkomeziříčsku je vysoká

Trestná činnost ve Velkém Meziříčí a okolí je ve srovnání se stejně velkými obvody nejvyšší v celém kraji Vysočina.

Zdejší služební obvod kromě Velkomeziříčska zahrnuje i Měřínsko a Křižanovsko, v budoucnu by pod něj měly spadat i obce Oslavička, Meziříčko a možná Tasov. Jeho rozloha je 348 kilometrů čtverečních a počet obyvatel více než sedmadvacet tisíc. Nad bezpečností v něm dohlíží dvacet tři policistů. Ti za rok 2010 šetřili celkem 315 trestných činů. Oproti tomu policisté v Bystřici zpracovali jen 94 trestných činů, v Novém Městě 155, ve Velké Bíteši 77, ve Žďáře 408. Mimo náš okres pak třeba v Pelhřimově zaznamenali 252 trestných činů, v Humpolci 188 a v Třebíči 421.

Celková kriminalita ve velkomeziříčském obvodu je přitom ještě vyšší – 448 zjištěných trestných činů. Do nich jsou započítány i ty, které zpracovávají jiná oddělení jako třeba kriminální, dopravní nebo dálniční policie atd.

Nejvíce se krade, ale vyskytly se i násilné a mravnostní činy

Skladba trestné činnosti ve velkomeziříčském obvodu je různorodá. Policisté vloni řešili tři závažné trestné činy loupeže, z nichž dva se odehrály na dálnici na 139. kilometru. V září došlo k napadení policejní hlídky pachatelem se zbraní, což bylo právně kvalifikováno jako násilí proti úřední osobě. Neobvyklý byl případ, který se stal koncem roku 2010 na Fajtově kopci. Jeden muž napadl se sekerou druhého na jeho pozemku. K případu, který je zatím právně kvalifikován jako pokus ublížení na zdraví s těžkou újmou, vyjížděla městská policie. „Díky profesionálnímu a včasnému zákroku našich strážníků byl pachatel zadržen a předán Policii ČR,“ hodnotí vedoucí městské policie Petr Dvořák s tím, že zabránili dalšímu ohrožení napadeného. Oba strážníci proto dostali za svůj zásah pochvalu a odměnu.

Státní policisté během loňska 55 osob zajistili, 11 předvedli, 9 zadrželi, 2 zatkli, 3 umístili v policejní cele, 4 dodali do výkonu trestu odnětí svobody, 45 umístili do jihlavské protialkoholní léčebny, z toho jedna byla mladší 18 let. Provedli 50 eskort a vypátrali 38 osob v celostátním pátrání.

Úhrnem ve služebním obvodu Velké Meziříčí došlo v roce 2010 ke dvaceti násilným trestným činům. Sem patří například čtyři loupeže, tři úmyslná ublížení na zdraví, pět případů vydírání či jedno týrání svěřené osoby. Z nich bylo sedmdesát pět procent objasněno. Další jsou mravnostní činy, které byly tři se stoprocentní objasněností. Sem spadá třeba případ znásilnění, které spáchali mladiství, či šíření pornografie. Při násilných trestných činech vznikla škoda 362 tisíc korun. Krádeží vloupáním bylo na Velkomeziříčsku vloni celkem 97. Na tomto druhu trestné činnosti mají velký podíl recidivisté. Je v nich zahrnuto sedm krádeží vloupáním do obchodů, z nichž jedna jde na vrub dítěti, čtyři do restaurací a hostinců, tři do škol, jen jedna do bytu, ale osmnáct do víkendových chat soukromých osob, osm do rodinných domů atd. Jejich objasněnost je nižší než v předchozích kategoriích – devětadvacetiprocentní. Podobně se obtížněji objasňují krádeže prosté, kterých bylo vloni 146 a objasněno bylo necelých čtrnáct procent. Sem patří sedm kapesních krádeží, 74 krádeží z osobních automobilů či 24 krádeží součástek motorových vozidel. Na krádežích obecně mají vyšší podíl recidivisté ve srovnání s jinou trestnou činností. Škoda způsobená vloupáními a krádežemi dosahuje 5,7 milionu korun, z toho jen na krádeže z osobních automobilů připadá škoda 1,8 milionu korun. Z celkového počtu 269 majetkových činů za loňský rok bylo objasněno téměř jedenadvacet procent a jejich škoda dosáhla 6,5 milionu korun. Vloni se na Velkomeziříčsku vyskytly i čtyři případy výtržnictví, jedenáct případů sprejerství, z nichž tři jdou na vrub mladistvým. Stejně tak mladiství spáchali tři ze čtyř trestných činů nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. Objasněnost těchto případů je stoprocentní. Vysokou objasněnost - skoro 90 % - mají i takové případy jako zanedbání povinné výživy, jichž bylo 28, nebo ohrožení pod vlivem návykových látek a opilství, těch bylo 23, či ublížení na zdraví z nedbalosti, které se staly 3. Škoda vzniklá v těchto kategoriích – ostatní a zbývající kriminalita – dosahuje celkem 1,3 milionu korun. Nejvyšší škoda 8,5 milionu korun však byla vloni způsobena při hospodářských trestných činech, kterých se stalo celkem 39 a jejich objasněnost je 46 %. V deseti případech se na nich podíleli recidivisté. Jde o takové skutky, jako jsou třeba neoprávněné držení platební karty, těch bylo 9, jedno úplatkářství, tři úvěrové podvody a pět podvodů, dvě zpronevěry atd.

Objasněnost trestné činnosti je velmi slušná

Celkově škoda vzniklá při 448 trestných činech za rok 2010 dosáhla 16.677.000 korun a objasněnost necelých 43 %. To je vysoké číslo ve srovnání s velkými městy, kde objasněnost dosahuje patnácti procent. „Obecně je objasněnost u závažných trestných činů vysoká. Oproti tomu u nejméně závažných je nízká – to jsou třeba kapesní krádeže apod.,“ vysvětluje Jaroslav Navrátil. Podle něj se ani skladba trestné činnosti v průběhu let zásadně nemění. Spíš jen v tom, co nese doba. Takže například před deseti lety bylo mnohem víc krádeží jízdních kol a za rok 2010 došlo jen k jedné. Ubývá i krádeží aut, což je způsobeno asi jejich stále lepším zabezpečením. Zato přibývá krádeží platebních karet či mobilů, což je logické, jelikož před deseti lety jich bylo mezi lidmi mnohem méně než dnes.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru